Seminar om krigens kulturminner

15. september kl 14:00 - 17. september kl 13:30 | Nordberg fort, Lista
Kasematt for kanon på Kviljo, Lista. Foto: Endre Wrånes.

I 2015 er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge. Krigens kulturminner er en av satsingene til Riksantikvaren i 2015.  Verdiskapingsprosjektet Festung Lista inviterer derfor til seminar om krigens kulturminner 15-17. september på Nordberg fort.

Mange av de fysiske sporene fra krigen er forsvunnet eller er i ferd med å forsvinne. Det gjør det desto viktigere å ta vare på de gjenværende kulturminnene. Fokus for seminaret vil være formidling og forvaltning av krigsminner fra andre verdenskrig.

Lista og Agder har mange krigsminnelokaliteter som er representative for mye av det en finner landet rundt. Gjennom foredrag og ekskursjoner vil en på seminaret belyse de utfordringer og muligheter som ligger i krigens kulturminner i et verdiskapingsperspektiv.

Foredragsholderne kommer fra flere land og det vil bli ekskursjoner til flere krigsminnelokaliteter på Lista og til Møvig fort i Kristiansand.

Påmelding og program finner du Vest-Agder fylkeskommunes nettsider.

Last ned foreløpig program her.