«Hvorfor er vi ikke ferdig med krigen?» – Agderseminaret 2015

22. oktober kl 09:30 - 23. oktober kl 15:30 | Radisson Blu Caledonien Hotel

Torsdag 22. og fredag 23. oktober arrangeres det årlige Agderseminaret, denne gangen med fokus på andre verdenskrig og spørsmålet hvorfor vi fortsatt ikke er ferdig med krigen. Seminaret er fulltegnet – med over 80 deltakere begge dagene!

I 2015 er det hele 75 år siden Norge ble okkupert, og 70 år siden frigjøringen. Fremdeles engasjerer Andre verdenskrig forskere og en bred offentlighet. «Hvorfor er vi ikke ferdig med krigen?» er tittelen på årets Agderseminar. Vi presenterer et sammensatt program med svært profilerte foredragsholdere. Her vil vi drøfte forskningsstatus og diskusjoner i dagens samfunnsdebatt. Det er utført mye forskning, samtidig som mye grunnforskning mangler. I varierende grad har forskningen blitt anvendt og formidlet. Hvilke «hull» finnes, og hvorfor? Og hvorfor slipper vi ikke krigen, 70 år etter at den tok slutt?

Seminarets første dag vil bli viet realhistorie. Andre dag vil vi fokusere på virkningshistorie; refleksjoner og spørsmål knyttet blant annet til forholdet mellom vitenskapelig og populær-vitenskapelig formidling av krigen, historikernes og filmregissørenes rolle. Krigens relevans i dag vil også bli satt inn i et samfunnsetisk perspektiv.

Agderseminaret 2015 rev 030920153 (3)

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige samlinger om historiske emner. Årlige sommerseminarer ble holdt fra 1976 og fram til for få år siden. Fra 2007 har Rådet for Forskernettverket videreført denne tradisjonen med et seminar lagt til høsten. Siktemål er nå som før å nå det allmenne publikum med interesse for historie, samtidig som høy faglig standard vektlegges.

Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder (UiA), Vest-Agder-museet (VAM), Statsarkivet i Kristiansand (SAK) og Aust-Agder museum og arkiv.

Årets seminar ble planlagt i tett samarbeid med Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. De arrangementsansvarlige institusjonene for Agderseminaret 2015 er derved Vest-Agder-museet, Stiftelsen Arkivet, Universitetet i Agder, Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv.

Programmet legger ikke bare opp til foredrag om flere historisk relevante og samfunnsaktuelle tema, men også dialoger og samtaler. Torsdag kveld inviteres til middag i bunkeren på kanonmuseet Møvik, etter en omvising.

Agderseminaret 2015 rev 030920154 (3)

 

Seminaret skulle vært holdt i Vest-Agder-museets nye aktivitetshuset på Odderøya, men pga. stor pågang er det flyttet til Radisson Blu Caledonien Hotel. Påmeldingsfristen er gått ut, og arrangementet er fulltegnet.

Last ned programmet her.

For praktisk informasjon, send e-post til seminar@vestagdermuseet.no eller Hege G. Johansen på tel. 416 99 029.

Spørsmål til programmet eller foredragene kan rettes til Kathrin Pabst, k.pabst@vestagdermuseet.no.