Mandal

I motsetning til mange av de andre havnebyene på Agder, som lå bak øyer og inne i fjorder, hadde Mandal en utsatt geografisk plassering med kort vei til åpen sjø. Mandal by, havn og flyplass lå derfor lagelig til for fiendtlige angrep. På sjøsiden utgjorde Kleven og Sjøsanden de viktigste forsvarspunktene. Begge var potensielle landgangssteder for en invaderende fiende.