Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 26. februar 2019

Møtet finner sted på Vestre Lasarett, tirsdag 26. februar, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte 26.02.19

Innkalling

02/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste

03/19 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 4. desember 2018 og signering av protokoll etter styrebehandlig av sak 01/19 pr e-post 18. januar

04/19 – Styreinstruks og instruks for daglig leder

04/19 – Vedlegg 1

04/19 – Vedlegg 2

05/19 – Endringer av selskapsavtale

05/19 – Vedlegg

06/19 – Styrets årsberetning 2018 og årsmelding 2018 med regnskap

06/19 – Vedlegg 1

06/19 – Vedlegg 2

06/19 – Vedlegg 3

06/19 – Vedlegg 4

07/19 – Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon

08/19 – Justert strategisk plan

08/19 – Vedlegg

09/19 – Forsikringer i Vest-Agder-museet (Unntatt offentligheten, off.lovens § 24)

10/19 – Videre arbeid med publikumsmottak, Kristiansand Kanonmuseum

10/19 – Vedlegg

11/19 – Overbygd arbeidsområde, bygningsrestaurering

11/19 – Vedlegg 1

11/19 – Vedlegg 2

12/19 – Status og videre arbeid med nytt museumsbygg og magasin

13/19 – Status driftstilskudd D/S Hestmanden

13/19 – Vedlegg

14/19 – Orienteringer fra driften

14/19 – Vedlegg

Eventuelt