Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 22.05.13

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Setesdalsbanen, Grovane stasjon, onsdag 22. mai, kl. 10.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 22.05.13

13/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

14/13 Protokoll fra styremøte 25.02.13

15/13 Nytt sikkerhetsreglement for Setesdalsbanen

15/13 Vedlegg 1 Sikkerhetsstyringssytem

16/13 Ny organisering av Vest-Agder-museet

17/13 Regional museumsformidler

18/13 DS Hestmanden

19/13 Orienteringer fra driften

20/13 Referat fra representantskapsmøte 03.04.13

21/13 Instruks for valgkomiteen i Vest-Agder-museet

21/13 Vedlegg 1 Instruks for valgkomiteen