Styremøte i Vest-Agder-museet IKS onsdag 17.09.14, kl. 10.00

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Kristiansand Kanonmuseum, onsdag 17. september 2014, kl. 10.00.

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 17 september 2014

Innkalling

33/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

34/14 Utkast til protokolle fra 15. mai og 4. juni 2014

35/14 – Revisjon av økonomireglementet i VAM

36/14 – Lønn for ledere i VAM

37/14 – Bygningsvern i Vest-Agder-museet

Vedlegg til styresak 37/14 – Tilstandsrapport for bygningsmassen i VAM

38/14 – Posisjonering

39/14 – Status anbud aktivitetsbygg Nodeviga

40/14 – Leieavtaler Nodeviga

41/14 – Utkast strategisk plan for Vest-Agder-museet 2015 – 2020

Vedlegg 1 til styresak 41/14 – Oppsummering fra fellessamling om strategisk plan

Vedlegg 2 til styresak 41/14 – Strategisk plan for Vest-Agder-museet 2015 – 2020

Styresak 4214 – Orienteringer fra driften