Historien om Kristiansand museum

Kristiansand museum. Foto: Elida Åsland
Kristiansand museum. Foto: Elida Åsland.

Kristiansand museum er et friluftsmuseum med trettifem museale bygninger fra Agder, den eldste bygningen er et loft fra 1580. Museet var det sjette friluftsmuseet i Norge og ble grunnlagt 10. oktober 1903 under navnet Kristianssands Folkemusæum. Arbeidet med å skape et folkemuseum hadde startet noen år tidligere i november 1901 da initiativtaker Vilhelm Krag i et innlegg i Christianssands Tidende foreslo at det skulle opprettes et museum i byen.

Kristiansand museum – en kort historikk

Allerede i desember 1901 ble de to første bygningene til museet kjøpt inn, dette var en årestue og et loft fra gården Kveste i Setesdal. Hvor museet skulle ligge var på dette tidspunktet ikke bestemt, og flere forslag til lokalitet var oppe til diskusjon. Til slutt falt valget på et område på Bellevue kalt «Trekanten». Antallet bygninger på museet økte raskt, og etter en ny diskusjon og vurdering ble museet i 1906 flyttet til Grimshaugen. I tiårene som fulgte kom det til flere og flere bygninger, og på slutten av 1940-tallet ble det igjen behov for mer plass til det økende antall bygninger. Igjen ble flere forslag til ny lokalitet diskutert, denne gangen falt valget på Kongsgård. I 1952 ble museet utpekt til å bli fylkesmuseum og navnet ble derfor endret til Vest-Agder Fylkesmuseum. Nye bygninger har fortsatt å komme til museet i årenes løp, den foreløpig siste ble satt opp på museet i 2002.


Foto: Fotograf Elida Åsland

Friluftsmuseets bygninger er delt inn i tre områder alt etter fra hvilken del av Agder de har sin geografiske opprinnelse. Felles for alle bygningene og områdene er at de viser ulike kulturelle tradisjoner og byggeskikk for sørlandsområdet, både bymiljø og gårdsmiljø. På Setesdalstunet finner vi de første bygningene som ble kjøpt inn til museet i tillegg til blant annet museets eldste bygg. Det andre tunet på museet består av bygninger fra Vest-Agder med blant annet en gård fra Eiken og en skolestue fra sent 1800-tall. Det historiske bymiljøet i Kristiansand møter man i det tredje området som består av bygninger fra Kvadraturen. I Bygaden på museet finner man huset både til tømmermannen og konsulen, en krambod og verkstedene til flere av byens håndverkere. I 2005 ble Vest-Agder Fylkesmuseum en del av Vest-Agder-museet og friluftsmuseet Kristiansand museum ligger i dag fortsatt på Kongsgård rett utenfor Kristiansand sentrum.

Les mer mer om historikken bak Kristiansand museum og Vilhelm Krags rolle.

Hvis du vil lære om byggene i Bygada så kan du lese mer her:

Historiske bygg på Kristiansand museum