Skole og barnehage

Foto: Elisabeth Høibo©Visit Sørlandet

Velkommen på skole- og barnehagebesøk til Kristiansand museum. Vi tar imot skoler og barnehager på besøk hele skoleåret. Vi tar også imot barnehager og SFO i skolens ferier. Omvisningene og aktivitetene er tilpasset barnas alder og spesielle ønsker fra barnehagen eller skolen.

Undervisningsprogrammene

18 – 22. februar, i vinterferien, inviteres SFO til utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» som forteller om import av varer fra utenlandske havner. Varer som forandrer Norge gjennom lukt, smak, hørsel, syn og det taktile, det følbare. Om eksport og import, smaksprøver, utkledning og omvisning. Kr. 40,- pr. barn. Programmet varer 1 ½ time. Klikk her for mer info.

27. mars – 11. april, inviteres barnehager og småskoletrinnet til programmet «Gamle påsketradisjoner»  med fortellinger og aktiviteter om norske tradisjoner, mest folkelige, fra fastelavn til påsken begynner den 1. påskedag. Programmet foregår litt ute og mest inne og varer ca. 1 ½ time. Klikk her for mer info.

14 – 23. mai, inviteres barnehager og småskoletrinnet til tema «Arkeologi/stenalder». Hvordan levde menneskene i stenalderen? Vi vandrer inn i skogen til en lavvu der vi snakker om stenaldertiden og ser på stenalderredskaper. Deretter er det utgraving av et arkeologisk felt og gjennomgang av funnene vi har gjort. Programmet varer 1 ½ time. Klikk her for mer info.

27 – 31. mai, inviteres 4. trinn til programmet «Lavvu og laft». Om byggeteknikker. Elevene setter opp lavvu og bygger en laftemodell. Programmet varer 1 time. Klikk her for mer info. 

4 – 14. juni, Barnehagedagene med tema «Korn til brød». Vi tar av fjorårets kornhøst som er klar for å bli tresket, drøftet og malt. Etter å ha prøvd ut teknikkene blir det delt ut smaksprøver av baksten. Programmet varer 1 ½ time. Klikk her for mer info.

24 – 28. juni, SFO-dagene med tema «Korn til brød». Vi tar av fjorårets kornhøst som er klar for å bli tresket, drøftet og malt. Etter å ha prøvd ut teknikkene blir det delt ut smaksprøver av baksten. Programmet varer 1 ½ time. Kr. 40,- pr. barn. Klikk her for mer info.

Omvisninger

Omvisninger hele året i Bygaden, Setesdalstunet, og Vest-agdertunet. Hyggeligst å besøke høst, vår og sommer når husene er pyntet med tekstiler. Men vi tar imot i den mørke årstiden også, minus januar da det ofte er så mørkt at det er vanskelig å se innendørs. En omvisning på hvert av stedene tar rundt 1 time. Det blir fortalt om livet i gamle dager, hvordan folk bodde, hvordan de skaffet seg mat, hva slags arbeid som måtte gjøres.

Viktig for besøkende å vite er at selv om det meste av omvisningen er innendørs, tilbringes likevel en del tid ute. Husene har ingen oppvarming og gresset på begge tunene er som oftest vått, derfor er det viktig å kle seg etter været.

Undervisningstilbud

Kristiansand museum tilbyr omvisninger i friluftsmuseet med nær 40 bygninger fordelt på Bygaden, Setesdalstunet og Vest-Agdertunet. Bestill gjerne et ønsket tema: Om livet i byen før elektrisiteten kom, håndverksverksteder, livet til sjøs, skolen i gamle dager, rosemaling, livet på landet, korndyrking, dyrehold, arbeid med ull og lin, jul- og påsketradisjoner eller eventyr.

Museet har også en «hjemmefronthytte» som gir et bilde av Norge under 2. verdenskrig, oppført under regnfulle vinterdager i 1942, et gjemmested for mange mennesker på flukt. Minibyen er fylt med hus fra Kvadraturen ca. år 1900 i størrelse 1:10, bygget opp av en gruppe av byens ivrige pensjonister.

Undervisning og formidling ved Kristiansand museum er gratis for skoleklasser og barnehager. Dersom et program har utgifter til materialer, vil det bli gitt beskjed. Noen av undervisningstilbudene inngår i tilbudet fra DKS i Kristiansand eller i Vest-Agder fylkeskommune. De fleste DKS-tilbud vil også være tilbud til andre grupper. Maks 20 personer i hver gruppe, om ikke annet er avtalt.

Her finner du mer informasjon om enkelttilbud til skoler og barnehager ved Kristiansand museum. 

Bestill ønsket besøkstid

Send sms til 488 54 805 eller e-post til t.christiansen@vestagdermuseeet.no
Oppgi ønsket undervisningstilbud, dato og klokkeslett, i tillegg navn på skole/barnehave, klassetrinn og antall elever. Undervisningstiden er mellom kl. 09.00 og 15.00. Maks 20 personer på grunn av plassen. Fremmøte er alltid foran hovedbygget. Læreren har ansvaret for gruppen under museumsbesøket og skolesekker blir vanligvis plassert i «Minibyen». Programmet begynner på det klokkeslettet som blir bestilt.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Vigeveien 22b, 4633 Kongsgård
Tlf. 38 10 26 80/ 488 54 805 (mobil kun betjent utenom undervisningstid)
Kontaktperson: museumspedagog Tale Christiansen.

Din handlekurv