Setesdalsbanen

Setesdalsbanen historisk bilde.

Historiske foto og mennesker bak historiene…

Av og til får VAM Setesdalsbanen forespørsel om gaver i form av eldre fotografier. Vi sier ofte at et bilde sier mer enn tusen ord, og i mange tilfeller kan mye informasjon hentes ut av et bilde. Men størst verdi vil et bilde ha dersom det følger annen informasjon med.

Les mer…

Kong Oscars II spadestikk på Setesdalsbanen 1891. Jernbanedirektør Pihl var også tilstede.

Det første spadestikk på Setesdalsbanen

21. juli 1891 var Kristiansand pyntet til fest; byen feiret 250 års jubileum og kong Oscar II var på besøk. Jubileet ble feiret tre dager til ende med taler, konserter, salutter, festfyrverkeri, folkefest, folkeball og ikke minst jernbanefest.

Les mer…

Setesdalsbanen digitaliseres

Første spadestikk på Setesdalsbanen ble tatt av Kong Oscar II den 21. juli 1891 – det egentlige anleggsarbeidet ble imidlertid ikke påbegynt før den 10. januar 1893. I dag er det altså et aldri så lite jubileum – 120 år siden anleggsarbeidet på banen startet. Dette må selvfølgelig markeres

Les mer…

Stiftelsen Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet enige om videre samarbeid

Siden desember 2011 har Stiftelsen Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet (VAM) forhandlet om videre drift av banen. Målet har vært å finne varige ordninger som kan gi stabil drift. I går (14. mai 2012) vedtok Stiftelsen å gå inn for forhandlingsresultatet. Styret i VAM gjorde et tilsvarende vedtak i sist uke.

15.05.2012 Gro Eikeland

Les mer…

Stopp på Setesdalsbanen – kunne vært unngått?

I dagens Vennesla Tidene sier driftsbestyrer Stian Bergum at han ikke anser det forsvarlig å kjøre tog på Setesdalsbanen i sommer. Bakgrunnen er at det da ikke skal være personell igjen. Direktør ved Vest-Agder-museet, John Olsen, sier han tar Bergums vurderinger av sikkerheten til etterretning, men sier situasjonen er ekstra beklagelig fordi den kanskje kunne vært unngått.

08.06.2012 John Olsen

At banen skal være uten personell er nok en overdrivelse. Baneformann/vognmekaniker har riktignok sin siste arbeidsdag i dag, men VAM har fremdeles både avdelingsleder, mekaniker på damp, sekretær og medarbeider i kafe og museumsbutikk fast tilsatt på Grovane, i tillegg til en konservator som arbeider med det museumsfaglige.

Vi visste vi fikk noen utfordringer når vår baneformann/vognmekaniker gjennom 13 år sa opp sin stilling tidligere i vår. Det ble derfor allerede i april gjennomført et møte mellom ledelsen i VAM, Stiftelsen Setesdalsbanen og driftsbestyrer Bergum for å avklare hvilke utfordringer dette ville gi.
Denne saken burde vært tatt opp fra driftsbestyrers side i dette møtet.
For VAM var det viktig så tidlig som mulig å få avklart hvilke oppgaver som måtte løses for at sikkerheten skulle være ivaretatt og hvilke oppgaver som kunne avventes til ny person var på plass.

Bergum redegjorde i møtet for at museet måtte sørge for kompetente personer til månedlig kontroll av sporet.
Krav til at det også skulle være daglig tilstedeværende mekaniker i forhold til vognmateriellet var ikke nevnt.
Kravet knyttet til sporkontroll ble løst ved at det ble inngått avtale med en ekstern jernbaneentreprenør, en løsning som driftsbestyrer har akseptert som god.
Hadde utfordringen med kravet om tilstedeværende mekaniker vært tatt opp i dette møtet, ville vi kunne iverksatt tiltak også i forhold til dette og kanskje unngått en stans nå.
En løsning kunne vært å lære opp eget personell, men når dette ikke var tatt opp, har vi prioritert dennes arbeidskraft mot å ferdigstille materiellet til sommeren.

Lokomotiv og vogner er pt. klargjort for drift, kontrollert og godkjent. Sporet er også kontrollert og godkjent frem til 7. juli, hvor det etter planen skulle kontrolleres og godkjennes på nytt av innleid kompetanse.

Driftsbestyrer Bergums vurdering av sikkerheten tar vi for øvrig til etterretning. Museet vil under ingen omstendighet gå inn for å gjennomføre kjøring hvis sikkerheten ikke er ivaretatt.

Stiftelsen Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet enige om videre samarbeid
Vest-Agder-museet dropper ikke venneforeningen

Ny leder på Setesdalsbanen

Ny driftsbestyrer/avdelingsleder på Setesdalsbanen blir Tom Johansen. Han har takket ja til stillingen og starter opp i mars 2013.

 

 

 

21.12.2012 Gro Eikeland

Det var 6 søkere til stillingen og ansettelsesutvalget som besto av 2 personer fra venneforeningen og to fra VAM har gjort en grundig jobb i ansettelsesprosessen.
Tom Johansen er 56 år, bosatt på Lindesnes og har de siste 4 årene vært ansatt i Stiftelsen Rjukanbanen. Tidligere har Tom virket både på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og også som daglig leder på Setesdalsbanen i perioden 1992 til 1997.
Tom er utdannet modellsnekker og har faglærerutdanning i tillegg til et høyskolestudium i kulturarbeid. Han er godt kjent i miljøet og brenner for tekniske kulturminner generelt og Setesdalsbanen spesielt!

Vi ønsker Tom velkommen i en spennende og viktig jobb!