Ny leder på Setesdalsbanen

Ny driftsbestyrer/avdelingsleder på Setesdalsbanen blir Tom Johansen. Han har takket ja til stillingen og starter opp i mars 2013.

 

 

 

21.12.2012 Gro Eikeland

Det var 6 søkere til stillingen og ansettelsesutvalget som besto av 2 personer fra venneforeningen og to fra VAM har gjort en grundig jobb i ansettelsesprosessen.
Tom Johansen er 56 år, bosatt på Lindesnes og har de siste 4 årene vært ansatt i Stiftelsen Rjukanbanen. Tidligere har Tom virket både på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og også som daglig leder på Setesdalsbanen i perioden 1992 til 1997.
Tom er utdannet modellsnekker og har faglærerutdanning i tillegg til et høyskolestudium i kulturarbeid. Han er godt kjent i miljøet og brenner for tekniske kulturminner generelt og Setesdalsbanen spesielt!

Vi ønsker Tom velkommen i en spennende og viktig jobb!