Vest-Agder-museet IKS, onsdag 24.10.12

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Odderøya 17, onsdag 24. oktober, kl. 09.30.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 24.10.12

33/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

34/12 Protokoll fra styremøte 02.10.12

35/12 Orienteringer fra driften

36/12 Setesdalsbanen, avtale mellom partene

36/12 Vedlegg 1, driftsavtale

36/12 Vedlegg 2, samarbeidsavtale

36/12 Vedlegg 3, forhandlingsprotokoll

37/12 Organisasjonsgjennomgang

38/12 Overordnede prioriteringer i årsplan og budsjett

39/12 Årshjul

39/12 Vedlegg 1 Utkast til overordnet årshjul