Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 25.11.10

VAM_Hovedlogo_RGB

Styremøtet finner sted torsdag 25.11.10, kl 10.00, på Vest-Agder-museet Setesdalsbanen, Grovane.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 25.11.10

48/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

49/10 Protokoll fra styremøte 12. oktober 2010

50/10 Orienteringer om driften

50/10 Vedlegg 1

51/10 Strategisaken

51/10 Vedlegg 1

51/10 Vedlegg 2

51/10 Vedlegg 3

51/10 Vedlegg 4

51/10 Vedlegg 5

51/10 Vedlegg 6

52/10 Porto Franco/Nasjonal museumshavn

53/10 Odderøya

53/10 Vedlegg 1

53/10 Vedlegg 2

53/10 Vedlegg 3

53/10 Vedlegg 4

54/10 Flytting av friluftsmuseet

55/10 Oversikt og foretatt delegasjoner/delegasjonsmatris

56/10 DS Hestmanden

56/10 Vedlegg 1

56/10 Vedlegg 2

57/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

57/10 Vedlegg 1

58/10 DBVA

58/10 Vedlegg 1

59/10 Brannsikring Gimle Gård

60/10 Mabergåsen

61/10 Setesdalstunet

Eventuelt