Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 4. desember 2018

Møtet finner sted på Mandal museum (Andorsengården), tirsdag 4. desember 2018, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 04.12.18

Innkalling

57/18 – Godkjenning av innkalling og saksliste

58/18 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 25. oktober 2018

59/18 – Tingvatn, godkjenning av konsolideringsavtale

59/18 – Vedlegg

60/18 – Justering av overordnet organisasjonskart i Vest-Agder-museet

61/18 – Hestmanden, videre drift

62/18 – Endringer av selskapsavtale

62/18 – Vedlegg 1

62/18 – Vedlegg 2

63/18 – Styrets oppfølging av daglig leder

64/18 – Orienteringer fra driften

65/18 – Status nytt museumsbygg og magasin

65/18 – Vedlegg

66/18 – Møteplan 2019

Eventuelt