Som hånd i hanske – maleri og ramme

Etter omfattende konservering av selve maleriet David vender tilbake med Goliats hode fra Gimle Gård, er det på tide å se nærmere på hvordan rammen kan bidra til bedre oppbevaringsforhold for maleriet. Et krumt panelmaleri skulle innrammes i en rett ramme og noen justeringer måtte til.

Panelmaleriet David vender tilbake med Goliats hode ble tatt ned fra utstilling på Gimle Gård fordi maleriet hadde oppskallinger. Når baksiden av maleriet ble undersøkt viste det seg at en tidligere limt sprekk hadde sprukket opp igjen og innrammingen presset maleriet i en uheldig stilling i forhold til denne sprekken. Maleriet ble konservert (se lenker til slutt i artikkelen), men innrammingen måtte også justeres for å hindre at samme skade gjenoppstår.

Innrammingen før behandling av maleriet.

Maleriers pynteramme har historisk sett ofte blitt sett på som en beskyttelse for maleriet uten særlig verdi i seg selv. At man kjenner kunstneren, men ikke navnet på de som har laget dekorative rammer beviser dette. Den lavere viktigheten har ført til at pynterammer har blitt skiftet ut etter behov. Til og med ved museer i dag blir rammer skiftet ut når det ikke er originale/tidsriktige rammer eller rammer som hører til maleriet. I tilfellet med David vender tilbake med Goliats hode er rammen trolig ikke original basert på stilvurdering. I og med at dette maleriet tilhører Gimle Gård er imidlertid saken en annen, for her ønsker vi å bevare herregården mest mulig slik det var da siste eier døde i 1982. På hvilken plass maleriene har hengt og hvilke rammer de hadde er derfor viktig for Vest-Agder-museet å bevare.

Det finnes mye god litteratur og case-studier på hvordan panelmalerier bør innrammes på konserveringsfaglig vis (se et lite utvalg i litteraturlisten). Det viktigste er å ta hensyn til er at panelmaleriet må ha litt plass rundt seg slik at dimensjonsendringer i treverket ikke fører til strukturelle skader. Treverk kan for eksempel ekspandere, krummes eller vris ved endringer i relativ luftfuktighet, og har panelet ikke plass til bevegelse kan det sprekke. Videre må materialene en bruker oppfylle visse krav, som å være inert, ikke av-gasse eller endre seg betydelig på andre måter over tid. Det er også et prinsipp om reversibilitet, slik at det man legger til må kunne fjernes igjen uten å skade det originale materialet.

Det praktiske arbeidet

I dette tilfellet var det for liten plass i bredden til at maleriet kunne ekspandere i vidden. Rammens fals, altså det området i rammen hvor maleriet hviler, ble derfor frest ut med litt over 0,5 cm i hver side. Selv om dette betyr fjerning av originalt materiale, vil det ikke være synlig og det bidrar til en sikrere bevaring av maleriet. Det går ikke utover stabiliteten på rammen, og det utføres med forsiktighet. Det vil være et større verditap om maleriet skulle få skade på grunn av dette, eller om man skulle fjernet noe fra panelet – som jo er helt utenkelig.

Vest-Agder-museets malerikonservator, Magnhild Aasen, tilpasser balsalisten.

For å redusere press fra beslag på maleriet ble det montert en formkuttet list av balsatre tilpasset maleriets kurve i rammens fals. Balsatre er svært mykt – man kan presse det mellom fingrene og lage en grop i det – så dette treverket vil kunne tilpasse seg eventuelle endringer i panelets kurve. En annen fordel med balsatre er at det er svært lett og det avgasser ikke. At det er så mykt gjør det også lett å skjære til i riktig form. Ettersom maleriets høyde var akkurat like stor som rammens lysmål ble denne balsalisten brukt til å minske lysmålet noen millimeter på alle sider. Listen ble farget i en nøytral mørk brunfarge som ikke tar oppmerksomhet fra maleriet.

Illustrasjon av tverrsnittet av monteringen.

Det er anbefalt å kle rammefalsen i et mykt materiale for å forebygge slitasje eller skader på maleriets kanter, noe som er en typisk skade på gamle malerier. Det ble derfor lagt et selvklebende filtbånd oppå balsalistene. Ethafoam ble lagt i bunnen av rammen for å hindre lysglipp og for å gi litt støtte langs maleriets bunn. På baksiden av rammen ble det montert en ekstra list av poppel. Denne oppbyggingen gjør at bakplaten kan monteres tilstrekkelig langt unna maleriet og hindrer også lysglipp. Bakplate av polykarbonat forhindrer støv fra å legge seg på baksiden av maleriet og vil ha en isolerende effekt mot ytterveggen maleriet henger på.

Rammen med oppbygging og justeringer i falsen – klar til å plassere maleriet i rammen.

Det ligger mange muligheter med innramming innen konservering. For eksempel vil glass foran maleri minske faren for skader betraktelig. Med glass er det også mulig å skape et lukket mikroklima for maleriet som kan beskytte mot klimatiske endringer i rommet. Dette er imidlertid ikke praksis på Gimle Gård nettopp for å bevare herregården slik som den var når den var i bruk.

Ferdig montering av maleriet i rammen med bakplate.

Det er skrevet tre tidligere nettartikler om konserveringen av dette maleriet. De omhandler skruturell behandling, rensing og retusjering.

 

Referanser

Bobak, Simon. 1995. «A flexible unattacheed Auxiliary Support» i The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a symposium at the J. Paul Getty Museum, April 1995. Part four, s. 371-381. Los Angeles, The Getty Conservation Institute. Tilgjengelig på: https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/panelpaintings4.pdf

Hartin, Debra Daly (primary author) and staff of the Fine Arts division. 2018. “Framing a Painting – Canadian Conservation Institute (CCI) Notes 10/8”. Government of Canada, Canadian Conservation Institute, 2018. Tilgjengelig på: https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/framing-painting.html

McClure, Jan. 1995. «The Framing of Wooden Panels» i The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a symposium at the J. Paul Getty Museum, April 1995, part four, s. 433-447. Los Angeles, The Getty Conservation Institute. Tilgjengelig på: https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/panelpaintings4.pdf

Wadum, Jørgen. 1995. «Microclimate Boxes for Panel Paintings» i The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a symposium at the J. Paul Getty Museum, April 1995, part four, s. 497-524. Los Angeles, The Getty Conservation Institute. Tilgjengelig på: https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/panelpaintings4.pdf