Visuell reintegrering

Maleriet «David vender tilbake med Goliats hode», som vanligvis henger på Gimle Gård, har vært til konservering de siste månedene. Panelmaleriet har blitt stabilisert, konsolidert og renset. Nå blir det siste behandlingssteget i malerikonserveringen vist frem, nemlig refernissering og retusjering.

En vanlig skade på malerier er at maling flasser av i noen områder. Dette fører til at grundering eller andre underliggende lag i maleriets oppbygging blir synlige. Ofte resulterer dette i visuelle forstyrrelser, som for eksempel kan se ut som hvite prikker. For å unngå at betrakteren skal fokusere på disse skadene retusjeres områdene. Det siktes mot å retusjere så lite som mulig samtidig som maleriet ikke skal se skadet ut, og det retusjeres selvfølgelig aldri over original maling.

Malerikonservator Magnhild Aasen fernisserer maleriet «David vender tilbake med Goliats hode».

Først ble det lagt et tynt lag av ferniss over hele maleriet siden gamle fernisslag ble fjernet tidligere i prosjektet. Ferniss påføres for å sikre at retusjene ikke kommer i direkte kontakt med den originale malingen og bidrar dermed til at retusjene forblir lette å fjerne selv etter aldring. Fordi dette laget skiller original og sekundær maling, kalles det en isoleringsferniss. En meget stabil syntetisk harpiks benyttet til dette formålet, nemlig Paraloid B72. Denne blir påført med bred pensel og jevnet ut ved fordriving.

Til selve retusjeringen benyttes en spesialmaling som ikke gulner, mørkner eller forandrer seg på andre måter ved aldring, og som har gode visuelle- og håndteringsegenskaper. Gamblin Conservation Colours, som ble benyttet i dette tilfellet, er spesielt utviklet i konsultasjon med konservatorer for å innfri disse kriteriene blant annet. Bindemiddelet er en lavmolekylær aldehyd harpiks, Laropal K 81, og mindre helsefarlige løsemidler kan brukes for å påføre denne malingen.

Ørsmå pensler benyttes og maling legges som nevnt aldri over original maling. Bare områder som mangler originalmaling blir retusjert. Dette setter krav til konservatorens evne til å blande seg frem til den fargetonen som ligner originalmalingen presist. Hodelupe og godt arbeidslys er essensielt.

Eksempel på område før (t.v.) og etter (t.h.) retusjering.

Etter ferdig retusjering ble det lagt et lag med Regalrez 1094 sluttferniss. Denne fernissen påføres for å mette de originale fargene, oppnå en jevn glans og for å beskyttelse maleriet mot støv og slitasje. Fernissen ble også tilsatt en lysstabilisator, Tinuvin 292, som bidrar til å redusere den skadende effekten UV-stråling har på maleriet. UV-stråling kan føre til falming og annen endring av pigmenter eller fargestoff i maleriet. Likevel bør UV-stråling minimaliseres på andre måter i tillegg for å bevare maleriet best mulig lengst mulig. På Gimle Gård benyttes for eksempel alltid rullegardiner til å holde ute dagslys når herregården ikke er i bruk.

Litteratur

Ciabach, J. 1999. “Modern varnishes: ageing and possibility of stabilization”, i Harmssen, A. (red.) Varnish: material, aesthetics, history: international congress, Braunschweig, 15-17 June 1998. AdR-Schriftenreihe zur Restaurierung und Grabungstechnik, Herzog Anton Ulrich-Museum, s. 105-109.

Dunkerton, J. 2010. “Retouching with Gamblin Conservation Colors”, i Ellison, R., Smithen, P. og Turnbull, R. (red.) Mixing and matching: approaches to retouching paintings. Archetype Publications, London, s. 92-100.

Koller, J. og Baumer, U. 1999. ”Synthetic resins and synthetic resin varnishes: mechanical properties, ageing behaviour and solubility”, i Harmssen, A. (red.) Varnish: material, aesthetics, history: international congress, Braunschweig, 15-17 June 1998. AdR-Schriftenreihe zur Restaurierung und Grabungstechnik, Herzog Anton Ulrich-Museum, s. 128-141.

Andre kilder

Gamblin Conservation Colors. 2015. “Gamblin Conservation Colors Technical Data Sheet”, datablad. Tilgjengelig fra: <http://www.conservationcolors.com/tds01.html> [08.02.2018].

 

Nå gjenstår kun innrammingen av maleriet som det vil komme et ny nettsak på etter hvert. Tidligere artikler som omhandler andre steg av dette malerikonserveringsprosjektet, nemlig stabilisering av panelet og ferniss-rens finnes her.