Baksiden av et kunstverk

Panelmaleriet David vender tilbake med Goliats hode er for øyeblikket til konservering på Vest-Agder-museet. Nå er selve underlaget, en kvalitetsstemplet eikeplate fra 1637-1650, stabilisert. Her kan du lese om hva som har blitt gjort.

Behandling

Det var en sprekk i treverket på baksiden av panelmaleriet David vender tilbake med Goliats hode. Rester av lim viste at sprekken hadde blitt konservert tidligere, men panelet hadde sprukket opp på nytt på samme sted, og det gamle limet hadde ikke lengre noen funksjon.

En slik sprekk bør behandles for å stabilisere treplaten, noe som er viktig for å beholde malingslagene intakt. Først ble det gamle limet fjernet. Det ble svellet med aceton og deretter mekanisk fjernet med en sonde. (En sonde er et redskap tannleger bruker for å kjenne på tenner og tannkjøtt.)

For å lime sprekken på nytt ble et fiskelim benyttet. Dette er et passe sterkt og fleksibelt lim. Veldig sterke syntetiske lim brukes ikke fordi det limte området da blir sterkere enn treverket rundt. Skulle panelet komme i samme klemme på nytt, er det viktig at det er limet som gir seg først og ikke treverket – vi ønsker jo ikke at flere sprekker oppstår.

Fordi sprekken hadde en nokså stor åpning, er det bedre å legge til materialer i stedet for å bruke store mengder lim. Dette fordi et tynt lag lim er sterkere enn et tykt lag. Svært tynne fliser av bjørk ble benyttet som fyllmateriale, etter anbefaling fra Jean-Albert Glatigny – spesialist på panelmaleri. Flisene ble spesiallaget til dette formålet ved å poleres så tynne og glatte som mulig. Flisene kunne stikkes relativt langt ned i sprekken og sikrer større kontaktområde mellom flatene som skal limes. Under tørking tilføres et lite press og dermed rettes underlaget ut.

Limet får tørke over natten og deretter fjernes restene av bjørk med skalpell. Gjennom hele prosessen er materialvalg og erfaring viktig. Å forsøke å etterligne denne behandlingen hjemme er ikke forsvarlig og kan føre til skade på maleriet og en selv. Det finnes heller ingen standard løsning på hvordan en sprekk i et panel skal behandles. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og behandlingen tilpasses problemet man står overfor.

Årsaken til at treverket sprekker

Treverk er i bevegelse når luftfuktigheten endrer seg. Når lufta blir fuktig, tar treverkets celler til seg vann og ekspanderer, mens de gir fra seg fuktighet når lufta blir tørrere. På grunn av forskjellen mellom isolerende malingslag på den ene siden av maleriet og eksponert treverk på baksiden av maleriet, fører dimensjonsendringer ofte til at treverket bøyer seg. Det er derfor svært vanlig at panelmalerier har en svak krumning. Kreftene i treverket er så store at hvis panelmaleriet ikke har plass til å bevege seg dit det ønsker, kan treplaten sprekke opp og kan til og med knekke. Hvordan panelmalerier innrammes, er derfor en viktig faktor for å forhindre at slike skader skjer.

 

Kvalitetsstemplet panel

Midt på baksiden av panelet finner vi et stempel som viser et slott med to hender over. Dette er et veldig kjent merke som ble brukt i Antwerpen på 1600-tallet for å vise at panelet var av god kvalitet. Forskere har funnet frem til hvilke år de ulike variasjonene av merket har blitt brukt, og dermed kan vi gjennom stempelet bak på David vender tilbake med Goliats hode datere panelet til 1637-1650.

Maleriet David vender tilbake med Goliats hode med forsidebeskyttelse på sårbare områder

Litteratur

Ackroyd, P. «The structural conservation of paintings on wooden panel supports» i Stoner, J. H. og Rushfield, R. (red.) 2012. Conservation of Easel Paintings. New York; Routledge. 453-478.

Castelli, C. «The Restoration og Panel Painting Supports: Some Case Histories» i Dardes, Kathleen og Andrea Rothe (red.) 1998. The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum, 24-28 April 1995. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. 316-340.

McClure, I. «Framing and microclimate enclosures for panel paintings» i Stoner, J. H. og Rushfield, R. (red.) 2012. Conservation of Easel Paintings. New York; Routledge. 733-739.

Wadum, J. «The Antwerp Brand on Paintings on Panel» i Hermens, E. (red.) 1998. Looking through Paintings: The study of Paintings Techniques and Materials in Support of Art Historical Research, Baarn: de Prom. 179-197.

Wadum, J. og Streeton, N. (red.) «History and use of panels or other rigid supports for easel paintings» i Stoner, J. H. og Rushfield, R. (red.) 2012. Conservation of Easel Paintings. New York; Routledge. 51-115.

Andre kilder

Glatigny, Jean-Albert. E-post, 13.06.2017.

 

Les flere artikler om konserveringen av dette maleriet her: rens eller retusjering.