Det første spadestikk på Setesdalsbanen

Kong Oscars II spadestikk på Setesdalsbanen 1891. Jernbanedirektør Pihl var også tilstede.
Kong Oscars II foretok det første spadestikk på Setesdalsbanen 1891. Jernbanedirektør Pihl var også tilstede.

21. juli 1891 var Kristiansand pyntet til fest; byen feiret 250 års jubileum og kong Oscar II var på besøk. Jubileet ble feiret tre dager til ende med taler, konserter, salutter, festfyrverkeri, folkefest, folkeball og ikke minst jernbanefest.

Året før hadde Stortinget endelig bestemt at Setesdalsbanen skulle bygges og 21. juli 1891 kunne kong Oscar II endelig foreta den offisielle åpningen av anleggsdriften.
Høytideligheten fant sted på Brønnstykket på Grim – eller ved Km 1 som det het på jernbanespråket. Fra torvet gikk den en høytidelig prosesjon i retning Grim. Slik beskrev Stiftsavisen hendelsen: «En stor Menneskemengde var her samlet, i det foruten Autoriteter, Damer og det store Kor og Byens Korporationer (borgere) under Faner, en mengde Folk av alle Aldre og Kredse hadde samlet seg paa den med flagstenger rigt besatte Mark».
En festkantate var komponert for anledningen og i etterkant fulgte den høytidelige handlingen som skulle markere starten på Setesdalsbanens anleggstid. Ikke bare med ett spadestikk, men tre spadestikk ble foretatt av kongen. For anledningen var det laget en egen trillebår og spade som kongen benyttet. Disse gjenstandene befinner seg i dag på Kristiansand Museum. (De er del av samlingene til stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum).
En av dem som opplevde denne dagen var svensken Olaus Larsen. Som 82 åring ble han intervjuet av Dagbladet Sørlandet i 1938. Larsen kom til Kristiansand for å søke arbeid på jernbaneanlegget og kunne berette følgende: «Jag var der når «Gubben Oscar» kjørte trillebåren. Han var nokså klønete med båra, men det gikk da bra. Det var to anleggsarbeidere som hjalp til. De fikk hver sin fremkrone og ble fast arbeid så lenge de ville. Det løftet holdt han visst også. Men jag måtte på luffen for å få mig arbeid et annet sted».

Her kan du lese mer om minnesteinen over det første spadestikk som ble satt opp i 1954:

I samlingen til Vest-Agder-museet er også spaden og trillebåren som kong Oscar II brukte i 1891. Her kan du lese mer om spaden:

 

Etter 5 år med anleggsarbeid, åpnet Setesdalsbanen for ordinær drift 27. november 1896.

To dager før var den offisielle åpning med statsminister og andre prominente gjester tilstede. Her kan du lese en artikkel laget i forbindelse med 125 års jubileet i 2021:

Kilde:
Setesdalsbanens begynnelse – Olaf Ingebretsen – NSB / Setesdalsbanen 1991