Publikumstilbud Lista museum

Lista museum består av mange avdelinger som er åpne for publikum. Her er det mye å se og oppleve for små og store, velkommen på besøk! Under følger en oversikt over avdelinger og tilbud.

Se åpningstider.

Du kan lese mer om spesifikke publikumstilbud, arrangementer og utstillinger på Lista museum her.

Det er gratis inngang til alle Lista museums besøksmål!

Se informasjon om guiding for grupper.

Nordberg fort

Nordberg fort ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. Fortet ligger fantastisk til med utsikt over Listalandskapet. Her kan du oppleve de originale tyske bygningene, gå på oppdagelsesferd i løpegravene, se rester etter de store kanonene og radaren. Den mest unike bygningen er kantinen med veggmaleriene.

Nordberg fort Lista
Nordberg fort.

På fortet er det bygget et nytt formidlingsbygg med kafe og museumsbutikk. Her kan du få varm mat, kaffe, lapper og is. Det er utstillinger og barneaktiviteter. Utstillingene dekker tema som andre verdenskrig, Listas forhistorie og kunstutstillinger.

Formidlingsbygget er også kulturarena der det jevnlig arrangeres konserter og flere ulike kulturarrangementer.

Besøksadresse: Nordberg. Se kart.

Nordberg fort, konsert
Konsert i museumsbygget på Nordberg fort

Listeskøyta kystkultursenter

Listeskøyta kystkultursenter viser historien til Listeskøyta, en av de få båttypene som kan føres direkte tilbake til en mann. Alle kjenner Colin Archer, men det er Gjert Gundersen som er Listerbåtens far. Gundersen forente vestnorsk og østnorsk båtbyggertradisjon og utviklet rundt 1814 en båttype som både hadde stor lastekapasitet, var lettrodd og lettseilt, samtidig som den var rask. BÅte ble brukt både til losing og fiske.

På Listeskøyta kystkultursenter kan du gå om bord i Listeskøyta «Linda» fra 1907, se fluktbåten «VA-92L» fra andre verdenskrig som seilte fra Lista og over Nordsjøen i 1941 og se utstillinger om fraktefart, fiske og forlis.

Uggerbyskipet er også en del av utstillingen til Listeskøyta Kystkultursenter. Det 200 år gamle fartøyet stilles ut i ”Eddabua” i regi av Agder fylkeskommune. Uggerbyskipet er kravellbygd i eik, bygget i nærheten av Kristiansand. Det var handelsskip under Napoleonskrigen, og spilte en avgjørende rolle når det gjaldt å skaffe forsyninger av mat og korn til Sørlandet. Det er det eneste gjenværende fartøyet fra denne trafikken og som er tema i vår spennende utstilling med bilder og båtmodeller.

Listeskøyta kultursenter har også egne hjemmesider. Les mer her.

Besøksadresse: Havneveien 27, 4563 Borhaug. Se kart.

Museumsdagen Lista A. Lindvig
Her inviteres barna til å lage sine egne båter.

Østhassel redningsstasjon

Østhassel redningsstasjon var virksom fra 1872 til 1972 og var svært viktig langs Listas beryktede kystsstripe. Flere hundre skipsforlis er registrert utenfor Lista. På 1850-tallet opprettet Fyrvesenet redningsstasjoner på Lista og Jæren for å kunne berge mannskap fra forliste skip.

Redningsstasjonen på Østhassel ble opprettet i 1872 og var operativ fram til 1972. I 1972 ble stasjonen lagt ned og Lista museum overtok. Da hadde redningsskøyter og redningshelikopter overtatt beredskapen.

Fortsatt ligger redningsbåten klar for sjøsetting, og alt av utstyr er på plass.

Besøksadresse: Østhasselstrand 98. Se kart.

Redningsstasjonen Østhassel
Redningsstasjonen Østhassel

Friluftsmuseet i Vanse

Friluftsmuseet i Vanse ligger idyllisk til med utsikt mot Bradstadvanne. Her får du et glimt inn i det gamle bondesamfunnet. Midthasselhuset fra 1742 er hovedbygget på tunet. Huset er innredet med møbler og utstyr fra 1800-tallet. På tunet er det også løe, mølle, stabbur og kjune (korntørke). Stabburet er museets eldste bygg og har sin historie tilbake til 1600-tallet.

Her finner du også Helvik-graven som ble flyttet til museet på 1950-tallet. Graven er en kvinnegrav fra folkevandringstiden (400-600 e.Kr.).

I museumsbygget fra 1956 er det skiftende utstillinger.

Hetland skolemuseum

Hetland skole ble opprettet allerede i 1837. Skolehuset ligger inne i Vanse skole sin skolegård, og er fortsatt del av en aktiv skole etter mer enn 175 år. På Hetland skolemuseum kan du oppleve skolehistorien fra de første omgangsskolene, via skolen på slutten av 1800-tallet til den «moderne» skolen på 1950-tallet.