Lista museums tilbud til skoler og barnehager

Lista museum har mange besøksmål i Farsund kommune, blant annet Nordberg fort, Listeskøyta kystkultursenter, Østhassel redningsstasjon og friluftsmuseet i Vanse. Nordberg fort er museets hovedarena.

Lista museums tilbud til skoler, SFO og barnehager

Lista museum har en stor og bredt anlagt samling som gir gode muligheter for samarbeid mellom skolen/barnehagen og museet.

For skoleåret 2022-23 tilbys følgende opplegg:

– Hervoll mølle: Vi maler korn til mel på bygdemølla. Målgruppe: 3. trinn og barnehager
– Arkeolog for en dag. Målgruppe: 4. trinn
– Lista i krig. Målgruppe: videregående skole. Vi tar også imot ungdoms- skoleklasser for omvisning og guiding på fortet på forespørsel.
– Nordberg fort, 08.01–29.01. 2023:
«Hvem eier morgendagen? Politisk kunst fra Tangen-samlingen» (en utstilling fra Kunstsilo; tilbud i DKS).
– 09.02.2023–26.03.2023: «Det snakker vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen» (vandreutstilling, Vest-Agder-museet)

Museet har flere skiftende utstillinger i løpet av året. Følg med på nettside og Facebook for oppdatert utstillingsprogram og undervisningstilbud.

Praktisk informasjon:
Museet er gratis for barnehager og skoler. Det er gode parkerings- muligheter på museet for biler og busser og god framkommelighet til hovedbygget for rullestolbrukere. Vi har flere disponible langgriller på området.

Kontaktinformasjon:

(Nordberg fort) Postboks 57, 4557 Vanse
Kontaktperson: Janet Seppola
Tlf. 472 94 536 / 38 39 69 00
E-post: j.seppola@vestagdermuseet.no