D/S Hestmanden

D/S Hestmanden

Maleri ca. 1935 - E.Gulbrandsen - liten versjon

D/S Hestmanden har en unik historie som gjør skipet til et enestående kulturminne i vår tid. Mange har seilt på båten, flere har eid båten og vedlikeholdet opp gjennom årene har vært svært utfordrende.

Her på nettsiden vil vi presentere noe av materialet som forteller om skipets rike historie – og våre formidlingsplaner.

En kort sammenfatning av bruken av D/S Hestmanden fra 1911 – 1945 viser skipets mangfoldige bruksområder, og hvorfor det ble kalt etter hvert «the lucky ship»!

D/S Hestmanden ble bygget ved Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri i 1911, i løpet av ca. ett år. Skipet ble levert til Vesteraalens Dampskibsselskab den 23. september 1911 og gikk kort tid etter sin første tur i kystgodsruta fra Bergen til Tromsø. Foruten gods av ulikt slag kunne skipet ta med opp til 100 passasjerer. D/S Hestmanden fulgte forskjellige ruteopplegg det kommende år. Felles for dem var svært mange anløpsteder langs kysten. Allerede i 1913 fikk skipet sin første tur i utenriksfart, – nærmere bestemt til Halmstad i Sverige med svovelkis fra Finneid i Salten.

Ved utbruddet av 1. verdenskrig gikk D/S Hestmanden i kystruta. Krigen kom raskt til å bli en total krig der også nøytrale lands handelsskip spilte en viktig rolle. Den 4. januar 1915 gikk D/S Hestmanden sin første tur i krigssonen med trelast bestemt for Hull i England. Skipet ble utsatt for flere meget farlige episoder, men i motsetning til mange andre skip som det delvis seilte i konvoi med, kom bare D/S Hestmanden fra krigen uten større tap. En rekke andre episoder kom til å styrke DS Hestmandens ry som et særdeles heldig skip. Skipets seilaser under 1. verdenskrig bidro sterkt til Vesterålskes meget solide økonomi ved krigens slutt.

D/S Hestmanden kom til å seile i kystgodsruta mellom Oslo (fra 1924) og Finnmark gjennom hele mellomkrigstida – med en og annen tur innom Petsamo (Petsjenga) i Finland. D/S Hestmanden fraktet varer av alle slag, fra bulldosere og jernbanevogner til sjokolade og sprit – fisk og fiskeprodukter selvsagt – i store mengder.

Den 9. april 1940 var D/S Hestmanden på vei nordover i kystruta og ble etter kort tid rekvisisjonert av den norske marinen for å gå med soldater og militært utstyr i det Norge som fortsatt var fritt. Etter en måned under militær kommando ble skipet igjen tilbakeført til Vesterålskes administrasjon og gikk i kullfart på Svalbard, deretter ble det sendt til Storbritannia.  Ved flere anledninger var det svært nære på at skipet skulle gå tapt. Men i juni 1945 kunne D/S Hestmanden sette kursen hjemover, og ble her umiddelbart satt inn i kystgodsruta igjen. D/S Hestmanden gikk som første skip ut fra Oslo med materialer til gjenoppbyggingen av Finnmark.

Her finner du mer informasjon om Hestmanden og våre formidlingsplaner for skipet.

Nyheter

Vil du jobbe for oss?

Unik mulighet for en spennende sommerjobb!

Les mer…

D/S Hestmanden mot åpning 26. juni 2017

Mandag 26. juni 2017 åpner D/S Hestmanden for publikum, og det jobbes nå for fullt for å komme i mål med utstillingene om bord. Les mer…

Viktig bidrag til driften av D/S Hestmanden

Torsdag 29. september 2016 kom statssekretær Bård Folke Fredriksen på besøk til Vest-Agder-museet og D/S Hestmanden. Med seg hadde han et viktig bidrag til den videre driften – to millioner kroner i statlig støtte til «prøvedrift» i 2017.

Les mer…

Hestmanden mottar ærespris

I anledningen Anders Jahres Humanitære stiftelse er 50 år, blir krigsseilerne og museumsskipet Hestmanden hedret ved utdelingen av Anders Jahres Kulturpris 2016.

Les mer…

Propellen monteres på DS Hestmanden

DS Hestmanden har ikke gått for egen maskin siden hun gikk i opplag i 1964 men skal kunne seile igjen i løpet av 2016. I forrige uke ble skipet satt i dokk, og i dag begynner arbeidet med å få på plass propell og aksling. Les mer…

Kjelen i DS Hestmanden settes i stand

Selve hjertet ombord i DS Hestmanden er dampkjelen.  Nå settes kjelen i stand for å gjøre skipet i stand til å seile for egen maskin. Les mer…

Hestmanden – 15 millioner til istandsettings- og formidlingstiltak

Søndag 6. september kl. 17 annonserte statsminister Erna Solberg om bord på D/S Hestmanden at Vest-Agder-museet får 15 millioner kroner for å gjennomføre planlagte istandsettings- og formidlingstiltak.   Les mer…

D/S Hestmanden – formidlingsplaner

D/S Hestmanden har seilt som frakteskip i både 1. og 2. verdenskrig og fremstår som unikt minnesmerke over begge krigene. Skipet skal etter planen blir en del av Vest-Agder-museet, som Norsk krigsseilermuseum. Les mer…