Vest-Agder-museets program Demokratiuka 2023

Demokratiuka Kristiansand.

Vest-Agder-museet har flere spennende programposter under Demokratiuka som arrangeres i Kristiansand 2.-8. mai 2023.

Premiere på film om Krimtatarer: «Identity on the Line: Crimeans»

«Identity on the Line: Crimeans» er en kort dokumentar om tvangsmigrasjonen av krimtatarer. Filmen er ferdigstilt og vises på en konferanse i Brussel 26. april og under Demokratiuka 2023 i Kristiansand 4. mai.

Om filmen:
Familiene til Lierane Khaibullaieva og Amet og Dilyara Bekir, som emigrerte fra Krim etter annekteringen av Russland, deltok i innspillingen av dokumentaren «The Crimeans». De bor for tiden i emigrasjon, i det vestlige Ukraina. Lierane Khaibullaieva har åpnet en ny kaffebar i Lviv, mens Bekir-familien er engasjert i pedagogiske prosjekter for barn. De drømmer fortsatt om å reise tilbake til Krim og ikke miste seg selv.

Regissør for filmen «Identity on the Line: Crimeans» er Yevhen Tkach – en ukrainsk filmprodusent fra filmselskapet Explorer Life.

Filmvisningen er gratis men man må forhåndsregistrere seg i linken under.

// «Identity on the Line: Crimeans» is a short documentary about the forced migration of Crimean Tatars. The film will be screened at a Identity On The Line conference in Brussels on April 26 and at the Democracy Conference in Kristiansand on May 4.

Short summary of the film: 
The families of Lierane Khaibullaieva and Amet and Dilyara Bekir, who emigrated from Crimea after its annexation by Russia, took part in the filming of the documentary «The Crimeans». They currently live in emigration, in western Ukraine. Lierane Khaibullaieva has opened a new coffee shop in Lviv, while the Bekir family is engaged in children’s educational projects. They still dream of returning to Crimea and not losing themselves.

Director of the movie “Identity on the Line: Crimeans» is Yevhen Tkach – A Ukrainian film producer from the film company Explorer Life.

The film screening is free, but you must pre-register in the link below.

Hvis alt går som planlagt vil den ukrainske filmskaperen Yevhen Tkach presentere filmen for oss i Kristiansand.

Når: Torsdag 4. mai kl. 14.30-15.30.
Sted: Aladdin kulturhus, Kongens gate 6.

Den store museumsdagen 2023

Når: Søndag 7. mai kl. 12-16.
Sted: D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum /  Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter.

Se program og bestill billetter.

Se program for Demokratiuka 2023.

Om Demokratiuka i Kristiansand 2.-8. mai

Demokratiuka arrangeres årlig i forbindelse med Europakonferansen i Kristiansand på Europadagen 5. mai 2023. Hovedprogrammet for Demokratiuka har et internasjonalt format og mål om å tilrettelegge for møter og samtaler for å styrke menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati. Hovedprogrammet er satt sammen av partnerskapet bak Europakonferansen. Les mer og se program.

Identity on the Line (I-ON) prosjektet

Vest-Agder-museet leder det internasjonale samarbeidsprosjektet «Identity on the Line» og jobber tett sammen med seks museer og ett universitet i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenia og Kroatia i perioden 2019-2023. Prosjektet er støttet av Creative Europe, EUs program for kulturelt samarbeid.

«Identity on the Line» handler om langtidskonsekvensene av syv ulike migrasjonsprosesser – påtvungne eller frivillige – i Europa i løpet av de siste 100 årene. Museumsansatte fra alle deltagende institusjoner vil intervjue mennesker som ble berørt av disse prosessene og deres etterkommere. Det innsamlede materialet vil bli brukt i separate utstillinger i de respektive landene og formidlet gjennom en felles vandreutstilling i Europa, publikasjoner, skoleopplegg og internasjonale workshops for museumsansatte. Les mer.