Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 5. desember

Møtet finner sted på Odderøya museumshavn, torsdag 5. desember 2019, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS, 5. desember 2019

Innkalling til styremøte i VAM 5. desember 2019

58/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste

59/19 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 30. oktober 2019

60/19 – Videre prosess nytt museumsbygg og magasin (u.off.off.lova §23)

61/19 – Setesdalsbanen mulig kutt BaneNOR, situasjonen knyttet til rullende materiell

62/19 – Justering av vedtaksnivå, årsregnskap og budsjett – ferdig

63/19 – Mandal industrihistoriske senter

64/19 – Status arbeid med organisasjonsevalueringen

65/19 – Styrets oppfølging av daglig leder – ferdig

66/19 – Møteplan 2020

67/19 – Orienteringer fra driften

Eventuelt