Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 02.02.12

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Odderøya 17, torsdag 02. februar, kl. 10.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 02.02.12

01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/12 Protokoll fra styremøte 29.12.11

03/12 Unntatt offentlighet

04/12 Odderøya

05/12 Organisasjonsgjennomgang

05/12 Vedlegg 1

06/12 Andorsengården

07/12 Setesdalsbanen – orienteringer om driften