Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 31.08.10

VAM_Hovedlogo_RGB

Styremøtet finner sted tirsdag 31. august, kl. 12.00 på Vest-Agder-museet, Odderøya 17

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 31.08.10

30/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

31/10 Protokoll fra styremøte 21.06.10

32/10 Orienteringer om driften

32/10 Vedlegg 1

32/10 Vedlegg 2

33/10 Halvårsregnskap

34/10 Odderøya

34/10 Vedlegg 1

34/10 Vedlegg 2

34/10 Vedlegg 3