Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 20.10.15

10. november kl 09:23

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Flekkefjord museum, tirsdag 20.10.15, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 20. oktober 2015

Innkalling til styremøte i VAM 20. oktober 2015

35/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

36/15 Signering av protokoll fra styremøte 24. september 2015

37/15 – Budsjett og handlingsplan 2016 og Økonomiplan 2017-2019

Vedlegg 1 til styresak 37/15 – Budsjett 2016 + økonomiplan 2017-2019

Vedlegg 2 til styresak 37/15 – Handlingsplan 2016

38/15 – Ansettelser i det prosjektbaserte VAM

39/15 – Konsolidering med DS Hestmanden

Vedlegg til styresak 39/15 – Utkast til driftsavtale VAM IKS – Stiftelsen Hestmanden

40/15 Nytt museumsbygg på Odderøya