Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 20.08.13

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Odderøya 17, tursdag 20. august, kl. 10.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 20.08.13

22/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

23/13 Protokoll fra styremøte 22.05.13

24/13 Bygg i Nodeviga

24/13 Vedlegg 1 Konsept

25/13 Intensjonsavtale ang. konsolidering med DS Hestmanden

25/13 Vedlegg 1 Intensjonsavtale

26/13 Instruks for valgkomiteen i Vest-Agder-museet

26/13 Vedlegg 1 Instruks for valgskomiteen