Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 12.10.10

VAM_Hovedlogo_RGB

Styremøtet finner sted tirsdag 12. oktober kl. 12.00 på Vest-Agder-museet Kristiansand, Vigeveien 22b.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 12.10.10

37/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

38/10 Protokoll fra styremøte 31.08.10

39/10 Orienteringer om driften

40/10 Porto Franco – Nasjonal museumshavn

41/10 Odderøya

42/10 Flytting av friluftsmuseet

43/10 Styreinstruks samt instruks daglig leder

43/10 Vedlegg 1

43/10 Vedlegg 2

44/10 Strategisaken

45/10 DS Hestmanden

45/10 Vedlegg 1

45/10 Vedlegg 2

46/10 DBVA

47/10 Setesdalsbanen