Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 02.10.12

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Vest-Agder-museet Flekkefjord, tirsdag 2. oktober, kl. 10.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 02.10.12

26/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

27/12 Protokoll fra styremøte 07.09.12

28/12 Orienteringer fra driften

29/12 Regnskap pr august 2012

29/12 Vedlegg 1

30/12 Setesdalsbanen

30/12 Vedlegg 1

31/12 Organisajonsgjennomgang

32/12 Forhandlinger lønn direktør