Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, mandag 12.12.11

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Hotell Norge i Kristiansand, mandag 12.12.11, kl 11.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 12.12.11

58/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

59/11 Protokoll fra styremøte 17.11.11

60/11 Orienteringer fra driften

61/11 Setesdalsbanen

62/11 Forskningsplan og formidlingsplan

62/11 Vedlegg 1, Formidlingsplan

62/11 Vedlegg 2, Forskningsplan

63/11 Forslag til budsjett 2012 samt økonomiplan 2012-2015

63/11 Vedlegg 1 budsjett

63/11 Vedlegg 2 Økonomiplan 2012-2015

64/11 Odderøya

65/11 Unntatt offentlighet