Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, mandag 10.12.12

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Odderøya 17, mandag 10. desember, kl. 10.00.

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 10.12.12

40/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

41/12 Protokoll fra styremøte 24.10.12

42/12 Orienteringer fra driften

43/12 Virksomhets- og samlingskritiske ufordringer i Vest-Agder-museet

44/12 Forslag til budsjett 2013-økonomiplan 2013-2016

44/12 Vedlegg 1

45/12 Forvaltningsplan Setesdalsbanen

45/12 Vedlegg 1 Forvaltningsplan

46/12 Regional museumsformidler

47/12 DS Hestmanden

48/12 Merkevare og profilering i Vest-Agder-museet

49/12 Organisasjonsgjennomgang

50/12 Møteplan 2013