Styremøte i Vest-Agder IKS, mandag 5. mars 2018

Vest-Agder-museet logo

Møtet finner sted på Flekkefjord Museum, mandag 5. mars 2018, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 5. mars 2018

Innkalling

Protokoll fra styremote 5. des 2018 signert

11/18 – Godkjenning av innkalling og saksliste

12/18 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 11. januar 2018

13/18 – Årsmelding 2017 med regnskap

Vedlegg 1 til sak 13/18 – Styrets årsberetning

Vedlegg 2 til sak 13/18 – Driftsresultat

Vedlegg 3 til sak 13/18 – Noter til årsregnskap

Vedlegg 4 til sak 13/18 – Uttalelse fra ledelsen vedrørende Vest-Agder-museet IKS regnskapsavleggelse for 2017

14/18 – Tingvatn – Videre engasjement/konsolidering

15/18 – Støtte til kjøp av Hangar 45

16/18 – Status nytt museumsbygg og magasin

17/18 – Status Hestmanden

18/18 – Orienteringer fra driften

Eventuelt