Setesdalsbanens samling på DigitaltMuseum

Gjenstand fra Setesdalsbanens samling. Nå tilgjengelig på Digitalt Museum. Foto Magnhild Aasen.

Det er hele tiden mye som skjer på Vest-Agder-museet, både synlig og mindre synlig arbeid. Samlingsforvaltning er en av museenes viktige oppgaver, men et ofte noe usynlig arbeid. Registrering av gjenstander og arbeid på magasin foregår stort sett uten publikum. 

Likevel, når gjenstandene er manuelt registrert, merket og fotografert, blir de deretter registrert i den store databasen Primus. Og når gjenstander fra museets samling er registrert her, da kan de plutselig bli digitalt tilgjengelig for det store publikum!

På Setesdalsbanen ble det på slutten av 2016 registrert, merket og fotografert en god del gjenstander, og etterarbeidet med denne registreringen er nå ferdig. Dermed denne delen av gjenstandssamlingen til Setesdalsbanen nå tilgjengelig på DigitaltMuseum. Det er et stort spenn av  type gjenstander, fra melkespann til utstyr brukt til sporlegging, fra askebeger til hjulmålerapparat.

Klikker du deg inn her, kan du se hva som finnes av gjenstander på DigitaltMuseum som er tilknyttet Setesdalsbanen.

Arbeidet med å registrere samlingen ved Setesdalsbanen vil fortsette, og etter hvert kommer det nye gjenstander ut på DigitaltMuseum.

Registrerte gjenstander i Setesdalsbanens samling. Foto Magnhild Aasen.