Restaurering av Løyning vakthytte

Denne sommeren skal Løyning vakthytte restaureres. Sitter du på bilder eller informasjon, ta kontakt!

Vakthytta ved Løyning ligger rett før Beihøldammen, ved et smalt område langs sporet. Denne delen av Setesdalsbanen var og er spesielt rasutsatt og her var det store problemer med snøras og snø i sporet. Her renner elva rett nedenfor og ovenfor er det stupbratte fjell. For å sikre at togene ikke kjørte seg fast ble det bygget en vakthytte her tidlig på 1900-tallet, som ble bemannet med personell som hadde ansvaret for snørydding og vakthold av denne utsatte delen av strekningen.

DSC_0428 (2)

Fra Løyning. Byggmester Dag Søren Omdal har tidligere gjenoppbygget rasoverbygget her. Rasoverbygget skal sikre sporet fra kraftige snøras.

Etter at Setesdalsbanen ble museum har den vakthytten blitt pusset opp flere ganger, blant annet ble det satt inn et mer moderne kjøkken i perioden 1950-1970. I den senere tid har dessverre grunnmuren, som hviler bare noen meter fra elva, begynt å skli ut, noe som også har påvirket ytterveggen og brannmuren i denne delen.

Tidligere denne måneden begynte byggmester Dag Søren Omdal med det omfattende arbeide å restaurere vakthytta. Inventaret ble sikret for eventuell replassering i hytta. I første omgang må grunnmuren stabiliseres og sikres og den østvendte veggen rives. På et senere tidspunkt skal hytta få nytt tak, vinduet i sør skal skiftes og erstattes med en kopi av vinduet i nord, det skal inn ny dør og det innvendige skal få et løft i form av utskiftning av noe panel og lister. Planen er at hytta skal restaureres tilbake til slik den var i perioden Setesdalsbanen var i drift. Dette er et stort prosjekt som er fullfinansiert av Jernbaneverket.

Det blir en spennende tid fremover for Løyning vakthytte. Når alt arbeidet både innvendig og utvendig er ferdig, vil løyning være et disponibelt bygg og et flott element langs Setesdalsbanen.

Setesdalsbanen er på jakt etter mer dokumentasjon og eldre bilder av Løyning vakthytte. Send gjerne en epost eller ring om du skulle sitte på noe informasjon som kan hjelpe oss i restaureringsarbeidet. Vi er særlig interessert i opplysningen om den innvendige skilleveggen, som trolig er satt inn i senere tid, og hvordan den opprinnelige døren så ut.