Restaurering av Ancas 12′ plastjolle fra 1958

Ancas 12′ jolle er en av Norges første serieproduserte plastbåtmodeller. Vest-Agder-museet restaurerte sitt eksemplar fra 1958. Under følger en kort beskrivelse av fremgangsmåten.

Av Jan Egil Hansen

 8′ og 12′ joller i lokalene til Ancas på Tromøya. Foto: Terje Lunder/Vest-Agder-museet.

Ancas’ plastjoller og Marco-metoden

Den aktuelle båten er laget av Ancas A/S på Tromøya i Arendal. Ancas A/S var landets første plastbåtbedrift og startet med produksjon av plastbåter allerede i starten av 1954. Ancas 8′ og 12′ plastjolle var to av deres første modeller. Det spesielle med disse båtene er at de er støpt på Marco-metoden og ikke ved tradisjonelt håndopplegg. Det vil si at båten er støpt mellom hann- og hunnform ved hjelp av vakuum. Det medførte at innsiden av båten ble like blank og glatt som utsiden.

Båten ble flittig brukt av Borghild Gamme, og de ga den navnet «Jollen». Foto: Borghild Gamme.

Båtens historikk

Denne båten, med byggenummer 7333, stod ferdig i 1958. Båten ble solgt til Christian Albrecht Jakhelln 7. august 1958. Tre år senere ble den gitt til Borghild Gamme i Bergen som gave til hennes tiårsdag. Hun hadde båten i 52 år før hun solgte den videre til Lars Erik Stensrud på Hamar. Vest-Agder-museet kjøpte båten i 2012. Frem til høsten 2017 hadde den vært lagret i et kaldtlager før den ble tatt frem for å restaureres.

Båten var malt utvendig og flere fremgangsmåter ble forsøkt for å fjerne den. Foto: Jan Egil Hansen.

Restaureringsarbeidet

Utgangspunktet for restaureringen var ganske godt. Riktignok var båten malt innvendig og utvendig, samt at esing og toftene i mahogni var preget av tidens tann. I tillegg var det en del skader i skroget. Målet var å gjøre båten så original som mulig, men likevel beholde dens særpreg og bruksspor. Faren til Borghild Gamme laget en dypere kjøl på båten for å få den mer stabil. Denne ble bevart.

Malingsfjerner hadde best effekt, og var det mest skånsomme. Foto: Jan Egil Hansen.

Fjerning av maling

Først måtte man finne en tilfredsstillende metode for å fjerne malingen. Først ble det forsøkt med varmepistol og skrape. Dette var ikke en god metode da varmen gjorde polyesteren myk, og det var lett å skade skroget. Deretter ble det forsøkt med skrape, men polyesteren var såpass sprø at dette førte til små avskallinger. Løsningen ble å bruke Hempel paint stripper. Hvis denne ble stående på for lenge, begynte den å løse opp polyesteren. Det var derfor viktig å prøve seg frem med mengde og virkningstid.

Sluttresultatet etter at maling var fjernet og skroget slipt ned og rubbet. Foto: Jan Egil Hansen.

Reparasjon av småskader

Etter at malingen var fjernet utvendig, ble småskader reparert ved å legge på ny gelcoatsparkel i riktig farge. De største skadene var lokalisert i baug og kjøl. Deretter ble båten slipt med P400-papir og rubbet. Sident den er vakuumstøpt, er det en struktur etter glassfibermattene i støpet. Denne var ikke mulig å bevare utvendig på grunn av mange småriper og skader som måtte slipes ut.

Båten var litt sliten innvendig, men ikke mer enn at den lot seg redde. Foto: Jan Egil Hansen.

For å fjerne malingen innvendig ble samme metode benyttet som på utsiden, med unntak av sliping. Her ble malingen tatt bort med malingsfjerner, og overflaten rubbet. På innsiden var det mulig å beholde originalfinishen i større grad enn utvendig.

Båtbygger Stig Drange i ferd med å bytte et kne på styrbord side. Foto: Jan Egil Hansen.

Esing og tofter var i relativt god stand, men enkelte reparasjoner måtte til. Plankene i fremre og bakre tofte var løse da noen avstivere hadde råtnet bort. Disse ble satt i stand ved hjelp av Klaus Olesen i Vest-Agder-museet. Båtbygger Stig Drange ble leid inn for å gjøre resterende arbeid, som var plugging av hull i mahognien. Videre ble et nytt kne byttet på styrbord side. Avslutningsvis ble overgangen mellom plastlaminatet og esing fuget på nytt med epoxy.

Mahognien er ferdig lakket og båten står klar til å sendes til Sjøen for alle. I dørken ligger en Evinrude Ducktwin 3hk fra 1957. Foto: Jan Egil Hansen.

Jollen på «Sjøen for Alle»

Mahognien ble deretter slipt ned og lakket med Epifanes lakk. Kort tid etter ble båten kympet inn i krympeplast og sendt til båtmessen «Sjøen for Alle» på Lillestrøm. Her var den en del av Vest-Agder-museets klassiske plastbåtutstilling, og ble vist frem for blant annet Terje Lunder, som var daglig leder og senere direktør i Ancas.

Jollen som del av Vest-Agder-museets utstilling på Sjøen for Alle 2018. Foto: Jan Egil Hansen.