Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, 21.06.10

Møtet finner sted på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort, mandag 21.06.10, kl. 10.00

Last ned sakspapirene her:

Innkalling 21.06.10

07/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

08/10 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

Protokoll fra representantskapsmøte 22.01.10

09/10 Årsregnskap 2010 og styrets årsberetning 2009

09/10 Vedlegg 1

09/10 Vedlegg 2

10/10 Godtgjørelse til styremedlemmer

11/10 Suppleringsvalg til styret

12/10 Orienteringer fra administarsjonen

12/10 Vedlegg 1