Miles Gemini – sørlandsk flyhistorie

Foto fra Wikimedia. Miles Gemini IA G-AKKH at the 2013 Shuttleworth Uncovered event. TSRL

Miles Gemini var det største flyet som i etterkrigstiden ble del av flyparken til Sørfly AS. Flyet kom til Kjevik i 1948, og var i selskapets eie fram til 1962. Flyet restaureres i disse dager av en gruppe frivillige.

Foto lånt fra Digitaltmuseum.no/Norsk Luftfartsmuseum.

Miles Gemini (MILES M.65 GEMINI) er et to motors propellfly, produsert i England. Det skal kun ha vært to slike fly i registrert i Norge, og dette er det eneste av disse som er bevart. Flyet hadde  plass til tre passasjerer og en flyger. Da Sørfly AS kjøpte flyet i 1948 ble det satt inn i ruteflyging fra Kjevik. Etter hvert ble det brukt til charterflyging samt luftfotografering og oppdrag for Forsvaret.

Etter at flyet ble tatt ut av trafikk, havnet det i privat eie. Noe senere ble det overtatt av Norsk Teknisk Museum. Etter noen år på magasin på Østlandet, ble det demontert og fraktet til Flyhistorisk museum på Sola. Her var tanken at det skulle restaureres, men arbeidet kom aldri igang. Men så satte en gjeng flyentusiaster sammen med flyplassjef på Kjevik igang arbeidet med å få flyet til Kjevik. Det formelle eierskapet ble overført til Vest-Agder-museet og arbeidet med å restaurere flyet startet opp. Pr april 2019 er ca 65 % av arbeidet som er utført.

Restaureringsarbeidet foregår i ei løe på Kjevik. Her møtes flyentusiastene en kveld i uka, og til nå har de lagt ned nærmere 2500 dugnadstimer. Dugnadsgjengen har fått konserveringsråd fra Vest-Agder-museet, og sender ukentlige oppdateringer til museet om arbeidet. I tillegg til å arbeide med selve flyet, har de frivillige også jobbet med å samle dokumentasjon om flyet og historien rundt Sørfly AS som eide flyet da det var stasjonert på Kjevik.

Dugnadsgjengen består av følgende personer Frithjof Ruud, Rolf Bakken, Thor Alfredsen, Tore Reidulf Hansen, Peter Balchen, Asbjørn Stålesen, Øyvind Andriansen, Dave Wanner, Per Svein Olsen, Bjørn Isaksen, Arne Isaksen, Lars Lohne, Bjørn Thøger Øvland, Signy Jaatun, Tore Jan Grimestad og Knut Ove Skovly.

Her er et bilde som viser ni av den totale gjengen på seksten som har lagt ned nærmere 2500 dugnadstimer siden 2017!

 

 

 

Mer om prosjektet:

Vennligst vent, men vi laster produkter...