Miles Gemini – sørlandsk flyhistorie

Miles Gemini som tilhørte A/S Sørfly i lufta. Foto A/S Sørfly // Vest-Agder-museet
Miles Gemini som tilhørte A/S Sørfly i lufta. Foto A/S Sørfly // Vest-Agder-museet

Miles Gemini var det største flyet som i etterkrigstiden ble del av flyparken til Sørfly AS. Flyet kom til Kjevik i 1948, og var i selskapets eie fram til 1962. Flyet er restaurert av en gruppe frivillige, og stilles ut på Kristiansand lufthavn Kjevik fra oktober 2022 på ankomst utland.

Tekst: Thorunn Lunde, konservator NMF
Artikkelen er oppdatert januar 2023 i forbindelse med at originaldelene som måtte skiftes ut i forbindelse med restaureringen, er registrert og innlemmet i gjenstandssamlingen.
Foto lånt fra Digitaltmuseum.no/Norsk Luftfartsmuseum.

Miles Gemini (MILES M.65 GEMINI) er et to motors propellfly, produsert i England. Flyet hadde  plass til tre passasjerer og en flyger. Da Sørfly AS kjøpte flyet i 1948 ble det satt inn i ruteflyging fra Kjevik. Etter hvert ble det brukt til charterflyging samt luftfotografering og oppdrag for Forsvaret.

A/S Sørfly ble avviklet i 1962, og da ble Miles Gemini som siste fly solgt et par ganger videre til nye eiere, før det hadde sin siste (loggførte) tur i luften. Det var i 1967. Dette året hadde Miles Gemini kun to flyturer. Den ene var i 29. april. Da gikk turen fra Kjevik lufthavn til Fornebu, en tur som tok 1 time og 35 minutter. Siste oppføring i flyets loggbok er fra 23. mai 1967. Da hadde det en tur på 35 minutter, der avgang og ankomst var Fornebu.

Mer om historien til A/S Sørfly kan du lese her: 

Siste side i loggboken til Miles Gemini som viser hvor og når flyet var i lufta for siste gang.
Siste side i loggboken til Miles Gemini som viser hvor og når flyet var i lufta for siste gang.

Veien tilbake til Sørlandet og Kjevik

Etter at flyet ble tatt ut av trafikk, havnet det hos en nye eier. En periode sto det utstilt på en pidestall i en privat hage i Hobbøl. Her ble det oppdaget av en som visste hva dette flyet representerte av historie, og arbeidet ble igangsatt for å få det bevart i et museum. Noe senere ble det overtatt av Norsk Teknisk Museum. Etter noen år på magasin på Østlandet, ble det i 1992 demontert og fraktet til Flyhistorisk Museum på Sola. Her var tanken at det skulle restaureres, men arbeidet kom aldri i gang. Da flyet kom til Sola, manglet understell og motorcowlinger. Heldigvis fikk man tak i disse delene også etter hvert. Men så satte en gjeng flyentusiaster sammen med flyplassjef på Kjevik igang arbeidet med å få flyet til Kjevik. Det formelle eierskapet ble overført til Vest-Agder-museet og arbeidet med å restaurere flyet startet opp. Etter at flyet var ferdig restaurert i en låve (!) på Kjevik, ble det demontert. I mars 2022 ble alle delene fraktet til terminalen og inn i ankomst utland. Her ble det så montert sammen igjen for å bli et markant blikkfang og minnesmerke over Sørlandets første flyselskap og flaggskipet deres, Miles Gemini fra 1948.

Restaureringsarbeidet foregår i ei løe på Kjevik. Her møtes flyentusiastene en kveld i uka, og til nå har de lagt ned nærmere 2500 dugnadstimer. Dugnadsgjengen har fått konserveringsråd fra Vest-Agder-museet, og sender ukentlige oppdateringer til museet om arbeidet. I tillegg til å arbeide med selve flyet, har de frivillige også jobbet med å samle dokumentasjon om flyet og historien rundt Sørfly AS som eide flyet da det var stasjonert på Kjevik.

Restaurering på dugnad

Dugnadsgjengen består av følgende personer Frithjof Ruud, Rolf Bakken, Thor Alfredsen, Tore Reidulf Hansen, Peter Balchen, Asbjørn Stålesen, Øyvind Andriansen, Dave Wanner, Per Svein Olsen, Bjørn Isaksen, Arne Isaksen, Lars Lohne, Bjørn Thøger Øvland, Signy Jaatun, Tore Jan Grimestad og Knut Ove Skovly.

Her er et bilde som viser ni av den totale gjengen på seksten som har lagt ned flere tusen dugnadstimer siden 2017!

Her følger noen foto fra mars 2022 og arbeidet med å montere det ferdig restaurerte flyet:
Dugnadsgjengen monterer det ferdig restaurerte flyet i ankomsthallen utland på Kristiansand lufthavn Kjevik. Foto Vest-Agder-museet / Thorunn Lunde
Fra arbeidet med montering av det ferdig restaurerte flyet fra 1948. Foto Vest-Agder-museet / Thorunn Lunde
Miles Gemini monteres på Kjevik. Foto Vest-Agder-museet / Thorunn Lunde

Flyet utstilt på Kjevik

Miles Gemini avdukning Kjevik 27.10.2022

Etter nærmere 5000 dugnadstimer ble flyet stilt ut på ankomst utland, og i tillegg til flyet formidles litt av Sørfly og Miles Gemini sin historie på to skjermer som er plassert under flyet. Det er denne presentasjonen du nå kan se her:

 

Fra utslitte deler til museumsgjenstander

Hovedprinsippet i en hver restaurering, er at så mye som mulig av det originale skal beholdes. Går ikke det, skal man skifte likt med likt, og de delene som ikke lenger kan brukes, skal tas vare på for å kunne dokumentere hvordan det var opprinnelig. Samme prinsipp er også benyttet i forbindelse med restaureringsarbeidet på Miles Gemini. I all hovedsak er det originale beholdt, men når det ikke var mulig, ble de erstattet med tilsvarende, enten fra et annet fly eller det ble produsert en kopi. De originale delene ble merket med hvor på flyet de hadde stått, og ble samlet overlevert Vest-Agder-museet da prosjektet var avsluttet.

I ettertid har samlingsforvaltningsgruppa i museet jobbet videre med disse delene. De er rengjort, merket, fotografert og registrert inn i Primus, et dataprogram og samlingsdatabase. Til slutt ble disse publisert på DigitaltMuseum.no, slik at alle som gjør søk på for eksempel Miles Gemini, vil kunne finne fram til disse registreringen. Vi har i tillegg samlet de enkelte postene som gjelder for delene til Miles Gemini, i en mappe. Dermed er det enklere for interesserte å finne fram til akkurat disse:

Mer om Miles Gemini og restaureringsprosjektet:

Mer om historien til A/S Sørfly og Miles Gemini

AS Sørfly i Fædrelandsvennen. Samlet etter søk i nettarkivet til avisen