Lær industrihistorie på museumsfabrikken

I flere år har Sjølingstad Uldvarefabrik gjennomført skoletilbud for 8. trinn om den industrielle revolusjon gjennom Den kulturelle skolesekken i fylket. Ved å besøke den levende museumsfabrikken, et teknisk-industrielt kulturminne, skal elevene skal få kjennskap til den industrielle revolusjonen og viktige utviklingstrekk som følge av den.

Opplegget er todelt, elevene deles i to grupper:

1. Omvisning i fabrikken; der det gis en historisk innføring samtidig som elevene følger arbeidsprosessene og ser maskinene i bruk.
2. Praktisk oppgave; elevene lager mobiletui i ull og filt ved bruk av egen håndverksteknikk og museumsfabrikkens nålefiltmaskin.

Vi oppfordrer elevene til å skrive rapport om besøket, gjerne ved å lage ei digital utstilling som kan publiseres på fabrikkens og/eller skolens nettsider.

Oppleggene er tilbudt 8. trinn i Mandal, Lindesnes, Lyngdal og Marnardal og pågår i periodene 24. januar – 15. februar og siste uka i mai. Mellom disse to periodene er det også mulighet for andre skoler til å melde seg på, ta gjerne kontakt med oss.

Læreveiledning Sjølingstad og den industrielle revolusjon rev 2017

Her er mer informasjon om Den kulturelle skolesekken.

Jaquardvev (6) Slider Sjølingstad Uldvarefabrik

Karding av ull på Sjølinstad Uldvarefabrik