Industribedrifter på S

Industribedrifter på bokstaven S. Tips og innspill kan sendes per e-post til mandal@vestagdermuseet.no.

SANGVIKGS KAROSSERIFABRIKK

Se A. SANGVIKS KAROSSERIFABRIKK.

 

SIMA

Bedriften ble etablert ved Møllebakken på Sanden i 1949 som Norges første produsent av tommestokker, på maskiner utvikla i Mandal. De produserte også rundstrikkepinner. I 1949 var produksjonen 700 rundstrikkepinner og 1000 tommestokker per dag – med 14 mann i arbeid. SIMA ble et kortvarig industrieventyr i Mandal. Bedriften ble solgt til Kristiansand i 1952 og fikk der navnet Grimsfoss tommestokkfabrikk.

 

SJØLINGSTAD TRÆBUNDSKOFABRIK

Denne virksomheten ble starta på Sjølingstad i 1885. I 1950-åra produserte de trebunnsko, trebunnstøvler, skøyteremmer, bæreremmer og belter.

SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIK

Ullvarefabrikken ble etablert av August Hoven og starta produksjonen i 1894. Vannkraft fra Sjølingstadbekken var kraftkilden og produksjonen var garn, vevde og etterbehandla produkter, primært i ull. Driften ble avvikla i 1984, men ullvarefabrikken skulle få et nytt liv: Som levende museumsfabrikk, hvor norsk ull blir bearbeida til produkter på fabrikkens gamle maskiner.

 

SKANDINAVISK NEON

Bedriften ble etablert i 1950 som en av Norges første produsenter av høyfjellssol-apparater – små solarium til ansiktet. I 1955 hadde bedriften ca. 50 ansatte, kvinner og menn. I 1957 eksporterte de 800 høyfjellssol-apparater til Sverige og Finland. Apparatene var beregna for mennesker, men ble også brukt til å kurere vinter-trøtthet hos griser. De produserte også andre elektriske produkter, som høyttalere og støvsugere.

 

SKINSNÆS DAMPSAG

Ove S. Endresen på øvre Malmø drev Skinsnæs Dampsag ifølge adressebok fra 1906. I folketellinga fra 1920 bor Endresen i Saggaten på Malmø og er oppført som «Sagbruksarbeider». På kart fra 1895 er saga betegna som «Watnes Dampsag». Det var på nabotomta Tønnes Wattne anla garveri og sålelærfabrikk i 1790.

 

SKOGSØY BÅTBYGGERI

Skogsøy Båtbyggeri har historie tilbake til 1984, med produksjon av fiskebåter i tre og aluminium. Skogsøy Båtbyggeri ble en del av Båtservice Gruppen i 2006. I 2017 kjøpte Global Ocean Tecnology (GOT) opp mesteparten av Båtservice-konsernet i Mandal og ble største aksjonær i Skogsøy Båt. I dag er altså disse bedriftene en del av GOT som driver en sammensatt produksjon på Gismerøya, med bygging av skip og andre flytende strukturer, ombygginger av oljeplattformer m.m.

 

SKAARENES DAMPSAG

«Skåransava» ble etablert i 1860-åra av Tobias Johnsen Svindal. Den lå på Skåretangen like ved treskofabrikken. I 1895 hadde sava 11 arbeidere.

 

SKJÆVESLAND & PEDERSEN TØNNEFABRIK

Info kommer. 

SOLHALLEN TÆNDSTIKFABRIK

Fabrikken eksisterte i alle fall i 1863. Den ble starta av Peter Oluf Petersen på Solhallsmyra ved Frøysland. I 1866 ble den flytta til Skåreodden. Fabrikken var dampdrevet og hadde mange barn i arbeidsstokken. I 1871 annonserte lokalavisen etter barn over 12 år til arbeid i fabrikken. Det var 30 arbeidere ved fabrikken i 1872 og de produserte over 3000 gross fosforstikker. I 1974 overtok Thomas Boteler Chalmer fra Kristiania fabrikken. Produksjonen fortsatt fram til 1877.

 

SOLID ELEKTRO FABRIKK

Fabrikken starta i 1947 og fabrikkerte elektrisk materiell, med lettmetallstøperi, forniklingsanlegg og poleringsverksted. Innehaverne ved oppstart var John Eikaas, Klaus Eskeland og Arne Frostestad.

 

SPILLING RIVEFABRIKK

Info kommer. 

 

SPORTOLEK

Info kommer. 

 

STØA LEKETØYSFABRIKK

Info kommer. 

 

SYRDAHL SEMENTSTØPERI (NY-IDEAL)

John Syrdahl etablerte støperiet i 1947 og framstilte blant annet hulbetongstein og kabelstein. Han annonserer i 1961 med at han hadde 10 og 15 cm breide, armerte kabelstein på lager.

 

SØRLANDETS SHODDYFABRIKK

Sørlandets Shoddyfabrikk ble starta i 1951. Rolf Knudsen var innehaver. I 1952 annonserte fabrikken i avisen. De tok bl.a. i mot ull og strikkefiller som kunne produseres til vatt- og slumretepper. Adressen var på Skåretangen. De hadde overtatt lokalene hvor treskofabrikken og seinere brødrene Westermoen var. I januar 1957 var Sørlandets Shoddyfabrikk overdratt til selskapet Mandals dyne og madrassfabrikk. De fikk bygge nytt lokale på tomt nr. 13 i Marnaveien, det som i dag er Skarvøyveien 13.

 

«SØRLANDSRIVA»

Rive- og trevarefabrikken til Ola Bringsdal (f. 1885) på Malmø var mest kjent for produktet «Sørlandsriva». Disse var ifølge annonser i avisen Sørlandet i 1954: «Plenriver m/stålbøyle til bruk etter klippemaskinen». I 1955 var det sønnen som formelt drev fabrikken, men Ola Bringsdal var fortsatt med på alt arbeid der.

 

SAANUMS SEPEFABRIK

Fabrikken ble etablert på Oksevollen i 1923, men flytta i 1935 til nybygde lokaler på Malmø. I 1949 hadde bedriften ca. 20 arbeidere. De hadde en grønnsåpekjele som gikk gjennom to etasjer og en håndsåpekjele som romma 6000 kilo. Råvarene kom fra Norge, England, Nederland og Sør-Amerika. Det var vegetabilske oljer, talg, pottaske, fiskeolje, harpiks og ulike kjemiske stoffer. Fra 1960-tallet gikk produksjonen gradvis nedover. Den ble nesten helt avvikla på slutten av 1960-tallet. I 2022 ble fabrikkbygningene revet.

 

SAANUMS SLIP OG MEKANISKE VERKSTED

På 1800-tallet drev Svennik Svendsen skipsbygging i dette området på Sanden, men på 1900-tallet overtok Saanum. Bedriften omtales som Saanums verft, men i 1917 var navnet «S. O. Saanum & Co AS» og drev med skipsbyggeri, mekanisk verksted og patentskip. Det har også blitt produsert båtmotorer av merket «Agder» her. Det siste skipet som ble bygd hos Saanum var tredampskipet «Aspholm». I 1930 kjøpte Mandals Motorfabrik verftet og etablert seg på Sanden etter en brann i lokalene på Malmø.

 

Tilbake til oversikt over industribedrifter: TRYKK HER