Tilbud til skole og barnehage på Gimle Gård

Gimle Gård sies å være landsdelens vakreste herregård. Her har livet stått stille siden siste eier, Titti Arenfeldt Omdal, døde i 1982. Gimle Gård ble bygd som lystgård rundt 1800 av storkjøpmann Bernt Holm. Europeiske impulser ved valg av byggestil og interiør er fremtredende trekk ved bygningen. Det staselige hovedhuset er omgitt av en engelsk landskapspark og er
samlokalisert med Naturmuseum og botanisk hage.

Tilbud til skole og barnehage på Gimle Gård

Vi tilbyr en klassisk omvisning der vi forteller om både huset og livet i hjemmet til Titti Arenfeldt Omdal og generasjonene før henne.

Vanligvis tilbys det pedagogiske opplegg ved høytider som påske og jul. Ta kontakt for mer informasjon.

Målgruppe: Alle
Tidsrom: Primært april–oktober, men det er mulig å få til gjennom hele året.
Antall: En klasse eller gruppe på opptil 30 personer.

Praktiske opplysninger: 
Tilbudet er gratis for alle skoleklasser og barnehager der ikke annet er annonsert. Det er mulig å spise matpakke. Avgiftsbelagt parkering er tilgjengelig for buss eller personbiler i forbindelse med besøket. Huset er fredet og ikke tilrettelagt for rullestol.

Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder som er Gimle Gårds nabo, kan besøkes samtidig med omvisningen på Gimle Gård. Ta kontakt her: uia.no/naturmuseum-og-botanisk-hage.

Bestilling av omvisning:

Kontakt oss for mer informasjon.

Se informasjon om skole og barnehagetilbud fra Vest-Agder-museets andre avdelinger.