Gave fra Stiftelsen UNI til Vest-Agder-museet sitt nye magasin

Bilde Magasin Vest-Agder-museet.

Stiftelsen UNI kom i år med en viktig førjulsgave til Vest-Agder-museet i 2022. Museet har i år fått realisert nytt magasin for sine mange tusen kulturhistorisk viktige gjenstander. Stiftelsen UNI har bevilget kr. 500 000 til hyller og reoler i det nye magasinet.

Flyttingen av gjenstandene er allerede i gang, men hele prosessen vil nok ta ett par år. Når gjenstandene flyttes er det viktig at deres nye plassering blir registrert, slik at de blir lette å finne frem igjen hvis de skal brukes i en utstilling, eller noen ønsker å forske på dem.

Med rundt 55 000 gjenstander er det viktig med god oversikt. Gjenstandene er en viktig del av vår felles kulturarv og minne om både nær og fjern fortid.

Om Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner.

Les flere artikler om samlingene våre her.

Se Vest-Agder-Museet samling på DigitaltMuseum.

Bilde magasin Vest-Agder-museet
Bilde fra det nye magasinet til Vest-Agder-museet.