Gave fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til nytt museum i Kristiansand

Vannspeilet Odderøya museumshavn - Helen & Hard.
Vannspeilet Odderøya museumshavn - Helen & Hard.

I sitt styremøte den 13. oktober 2023 vedtok Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør å bevilge kr. 12,5 millioner til Vest-Agder-museets nye bygg på Odderøya i Kristiansand.

Bevilgningen har svært stor betydning for museets arbeid med prosjektet. Med denne bevilgningen er Stiftelsen Cultivas krav til 15 millioner andre private midler inn i prosjektet innfridd, og med det er også både den lokale og regionale finansieringen på plass. Nå gjenstår kun statens 1/3 før prosjektet kan startes opp.

– Det er veldig, veldig gledelig at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør går inn med et så høyt beløp som dette. Det er et svært viktig signal å spille inn til kulturdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet, sier direktør John Olsen ved Vest-Agder-museet til Fvn.no.

Eskild Stenhaug, daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, sier til Fvn.no at søknaden fra museet treffer stiftelsens gavestrategi godt, siden den «sikter mot prosjekter som skal bidra til å utligne forskjeller og forebygger levekårsutfordringer i Agder og Telemark».

Det nye museumsbygget på Odderøya skal inneholde formidling av byens og regionens historie, regionens maritime historie. I tillegg skal bygget ha plass til skiftende og temporære utstillinger, noe som både vil bidra til å gjøre museet dagsaktuelt og gi muligheter for å involvere nye brukergrupper i museets arbeid. Særlig det siste har vært viktig for både Vest-Agder-museet og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Ett museum skal ikke bare handle om noe, men være for noen.

Det nye museumsbygget på Odderøya vil være en viktig ressurs for byen og regionen. Museet samarbeider med mange frivillige lag og foreninger, og det nye bygget vil gjøre slike samarbeid enda mer aktuelle. Museets slagord er «Vi forteller din historie», det betyr at vi ønsker å løfte frem både de kjente og overordnede historiene, men like mye de såre, tabubelagte eller vanskelige historiene som ikke så mange andre forteller. For museet er det også viktig at vi ikke forteller disse historiene sammen med dem som har opplevd dem.

Forutsatt statlig medfinansiering vil bygget kunne stå klar i 2027.

Illustrasjon av museumsbygget i Nodeviga, Odderøya, Kristiansand. Foto: Helen & Hard.
Illustrasjon av museumsbygget i Nodeviga, Odderøya, Kristiansand. Foto: Helen & Hard.

Mer om innholdet i museumsbygget:

Hva skal det nye museet på Odderøya inneholde?