Fra krig til museumsgjenstand – pansertårnene på Kjevik Lufthavn

Student og artikkelforfatter Oliver Strøm Reitan inspiserer pansertårnene i Vest-Agder-museets mangasin

Under andre verdenskrig ble festninger og bunkere utstyrt med pansertårn fra gamle stridsvogner. Denne type forsvar ble også satt opp i Kristiansand. Blant annet skulle fire stridsvogntårn sikre flyplassen på Kjevik Lufthavn. I ettertid har tre av tårnene kommet til Vest-Agder-museet.

Av Oliver Strøm Reitan, student ved UiA i praksis hos Vest-Agder-museet.

Hva er et pansertårn?

Et pansertårn er et tårn som er laget av panserstål – et materiale som er motstandsdyktig mot gjennomtrengning av granater. Målet med et pansertårn er å gi ekstra beskyttelse for skyts eller kanoner og mitraljøser. Pansertårn brukes blant annet på krigsskip, festninger og stridsvogner (Rein, T. 2020).

Opprinnelsen til tårnene

Disse pansertårnene kommer fra stridsvogner som opprinnelig ble produsert i det tidligere Tsjekkoslovakia, fra 1935. Dette var en lett stridsvognvariant som ble designet for raske bevegelser inn og ut av kamp og for å utmanøvrere tyngre stridsvogner. Disse stridsvognene ble kalt Lehky tank vzor 35 (forkortet LT vz. 35 eller LT-35) og var da den mest utbredte typen stridsvogn i den tsjekkoslovakiske hæren. De ble produsert av Škoda, en bilprodusent fra Tsjekkia (Vlach, M & Parada, G. ukjent år).

Pansertårn på stridsvogn. Skoda-CKD-LT-vz.-35-ved-U.S.-Army-Ordnance-Museum-Foto-Raymond-Douglas-Veydt

Pansertårn på stridsvogn, Škoda-CKD-LT-vz.-35, ved-U.S. Army Ordnance Museum. Foto: Raymond Douglas Veydt, Wikimedia.

Tegning av hvordan pansertårnet så ut innvendig. Skissen er fra Kristiansand kanonmuseums arkiv.

Tegning av pansertårnet innvendig. Skisse fra Kristiansand kanonmuseums arkiv.

Etter at Slovakia erklærte seg uavhengig fra Tsjekkoslovakia den 14. mars 1939, og Nazi-Tyskland invaderte Tsjekkoslovakia dagene etter, 15.-16. mars, ble alt av krigsmateriale og krigsvåpen tatt over av den tyske hæren og brukt i deres militære opprustning. Stridsvognene fikk et nytt navn under tysk bruk – Panzerkampfwagen 35(t), også forkortet til Panzer 35(t) eller Pz.Kpfw. 35(t). Bokstaven «t» etter tallet står ikke for tank, men er den tyske forkortelsen av ordet tsjekkoslovakisk – tschechoslovakisch. Forkortelser ble brukt for å indikere hvilket land våpen originalt ble produsert i. (Seim, J., 2022 & Serra, M., 2017).

Panzer-35t ved Beograd Militærmuseum i Serbia. Foto Marko Milosavljević [wikimedia]

Panzer-35t ved Beograd Militærmuseum i Serbia. Foto Marko Milosavljević, Wikimedia.

I tysk tjeneste

Tyskland tok ikke i bruk alle stridsvognene Tsjekkoslovakia hadde produsert, men litt over 200 ble implementert i den tyske hæren og brukt i forskjellige operasjoner. Noen av stridsvognene ble brukt i invasjonen av Polen i 1939, som startet andre verdenskrig. Denne typen stridsvogn ble også brukt i invasjonen av Frankrike i 1940. En annen operasjon, der de var i bruk, var «Barbarossa» – den tyske invasjonen av Sovjetunionen i 1941, som brøt den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakten og brakte Sovjetunionen inn i krigen på alliert side (Endre Wrånes, personlig kommunikasjon, 13. mars 2023 & Vlach, M. ukjent år).

Tårnene kommer til Kjevik

I 1941-1942 ble det tydelig at Panzer 35 var for gammel i møte med motstandernes nyere stridsvogner. Fra 1942 ble de derfor erstattet med bedre tyske stridsvogner. Mange stridsvogntårn, med sine kanoner, ble da demontert. Underdelen av stridsvognene ble brukt som trekkvogner eller ble utstyrt med andre våpen. Noen Panzer 35-tårn ble i 1943-44 sendt til Norge for å monteres på festninger og bunkere som ekstra beskyttelse.

Kart som viser plassering av pansertårnene ved Kjevik i perioden 1944-2008.

Kart over Kjevik-området, som viser hvor de fire pansertårnene sto 1944-2008 (Kartmarkeringer ved Endre Wrånes, Vest-Agder-museet).

Fire slike pansertårn ble montert rundt Kjevik Lufthavn i 1944. Det ene tårnet stod rett vest for Kjevik Lufthavn sammen med to andre tårn, mens det fjerde tårnet stod på østsiden av elva som ekstra forsvar. Alle fire skulle sikre lufthavnen mot et eventuelt alliert angrep. Bunkerne som tårnene stod på, var laget spesielt for dette formålet og sees fremdeles i terrenget (Endre Wrånes, personlig kommunikasjon, 13. mars 2023).

To av tårnene tas i dag vare på i Vest-Agder-museets magasin, og et tredje pansertårn er utstilt på Kristiansand kanonmuseum. Det fjerde tårnet er det ukjent hvor er i dag, men det befinner seg trolig i en privat samling.

Pansertårnene i Vest-Agder-museets magasin. Foto: Oliver Strøm Reitan.

To av pansertårnene som sto på Kjevik står nå i Vest-Agder-museets magasin. Foto: Oliver Strøm Reitan.

Litteraturliste og referanser

Parada, G. (u.å) Panzerkampfwagen 35(t) Achtungpanzer. <https://web.archive.org/web/20080604191916/http://www.achtungpanzer.com/pzcz1.htm>

Rein, T. (2020) Pansertårn. Store Norske Leksikon, Versjon. 3. <https://snl.no/pansert%C3%A5rn>

Seim, J. & Goplen, Å. (2022) Tsjekkoslovakias historie. Store Norske Leksikon, Versjon. 21. <https://snl.no/Tsjekkoslovakias_historie>

Serra, M. (2017) Panzerkampfwagen 35(t). Tank Encyclopedia – the online tank museum. <https://tanks-encyclopedia.com/ww2/germany/panzer-35t>

Ukjent forfatter. (u.å) Light Tank – Definition. <https://www.definition-of.com/Light+Tank>

Ukjent forfatter (u.å) Panzer 35(t) Light Tank. Tank Photographs. <http://tank-photographs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/panzer-35t-tank-german.html>

Vlach, M. (u.å) LT vz. 35 na nádvoří VHÚ. Fronta. <https://www.fronta.cz/fotogalerie/lt-vz-35-na-nadvori-vhu>

Wrånes, E. (2014) Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 – «Die Hauptkampflinie ist die Küste!». Vest-Agder museet og  Stiftelsen Arkivet. ISBN: 978-82-91178-28-8

Wrånes, E (2023) Personlig kommunikasjon om pansertårnene på Kjevik Lufthavn. 13. mars 2023

 

Artikkelforfatteren er bachelorstudent i historie ved Universitetet i Agder. Artikkelen er skrevet som en del av en treukers praksisperiode ved Vest-Agder-museet i mars 2023. Oppgaven var å ta utgangspunkt i en gjenstand i museets samling, og ved hjelp av ulike kilder og litteratur skrive en artikkel for museets nettside.

Les artiklene av de andre praksisstudentene 2023 her:

Fra kunst til museumsgjenstand – Vest-Agder-museet (vestagdermuseet.no)

Ligvogna fra Høvåg – Vest-Agder-museet (vestagdermuseet.no)