Første temakveld om fattigdom

10. november kl 18:00-20:00 | I utstillingslokalet, Tresse v/Christiansholm festning

Torsdag, 10. november kl. 18 inviterer vi til første temakveld om fattigdom før og nå. Kveldens program er todelt og handler både om museets prosjekt generelt og historisk om fattigvesenets organisering på 1700- og 1800-tallet. Arrangementet finner sted i utstillingslokalet i Tresse – og er gratis.

Hvor sårt det er ikke å ha råd til det andre anser som dagligdagse ting eller opplevelser, har vi fått høre mye om i vårt dokumentasjonsprosjekt «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet.» De femten informantene som henvendte seg til oss etter et opprop i avisa og på sosiale medier, har fortalt sterke historier om hvordan det er ikke å kunne jobbe på grunn av sykdom og, tilsvarende, hvordan det er å mangle både penger og et sosialt nettverk. De aller fleste vil være anonyme, samtidig som de ønsker å fortelle folk flest hvordan det er å være «fattig» i rike Norge.  «Fattig» i anførselstegn, fordi noen ikke liker uttrykket og oppfatter det som stigmatiserende. Andre ønsker diskusjonen velkommen og peker på at samfunnet har en utfordring når fattigdom ties i hjel, fordi de involverte skammer seg, eller føler seg utenfor.

Som museum ønsker vi å sette slike beretninger også inn i de større historiske linjene. Her måtte vi nokså rask konstatere at det fantes lite forskning om fattigvesenet på Sørlandet. Med noen få unntak, hadde ingen sett på det omfattende kildematerialet som fantes blant annet på Statsarkivet i Kristiansand. Mange titalls hyllemeter som ingen hadde sett nærmere på – før Roger Tronstad har tatt på seg jobben med å pløye gjennom kildene. For første gang foreligger nå en systematisk gjennomgang av arkivmaterialet etter fattigvesenet i Kristiansand stift. Kristiansand by fyller 375 år i år, og helt siden grunnleggelsen i 1641 var byen opptatt av de fattige. Dem var det mer enn nok av, skal vi tro kildene. Her finner vi også beretninger om enkeltpersoner og enkeltskjebner, enten i offentlige dokumenter som rettsprotokoller og registre, i kirkelige nedtegnelser eller i form av personlige brev.

nf-1902-0184-fra-digit-museum-3

Tronstads foredrag handler om fattigvesenets organisering i Kristiansand stift på 1700- og 1800-tallet. Sentrale spørsmål som drøftes, er hvordan man forholdt seg til de ulike grupper av fattige, hvordan man forsøkte å skille mellom dem som ikke kunne jobbe og dem som ikke ville jobbe, hvilke støtteordninger som fantes og hva som var grunnen til de organisatoriske endringene man så i fattigvesenet opp gjennom årene. Som nevnt over legges med dette for første gang fram en systematisk gjennomgang av det omfattende kildematerialet som finnes etter fattigvesenet i Kristiansand stift.

Kveldens program er følgende:

Kl 18:00 – 18:30: «Ikke bare greit?» Erfaringer museet har gjort under innsamlingen av beretninger om hvordan det er å være fattig i dag.

Kl. 18:30 – 19:15: «Fattigvesenets organisering i Kristiansand stift på 1700- og 1800-tallet» v/statsarkivar Roger Tronstad.

Arrangementet er gratis og finner sted i utstillingslokalet i Tresse. Det er begrenset antall plasser.

Dette er første av totalt fire temakvelder som følger med utstillingen. En ny vil finne sted i januar i Kristiansand, deretter en i mars i Mandal og den siste i juni på Lista. Informasjon legges ut fortløpende på våre nettsider.

Velkommen!

Les mer om fattigdomsprosjektet her: www.vestagdermuseet.no/fattigdom