Publikasjoner og bøker fra Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet står som utgiver for et bredt spenn i type bøker og publikasjoner som er relevante for regionens kulturhistorie, fra temautgivelser med artikler fra flere forfattere til større utgivelser knyttet til ett tema og med en forfatter.

KJØP BØKER ONLINE! Vest-Agder-museet selger bøker via vår nettbutikk – trykk her!

Publikasjonene selges også i våre museumsbutikker og i utvalgte bokhandlere.

I perioden 2014-2018 mottok Vest-Agder-museet et årlig publiseringstilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune. Museet utga i denne perioden 3-4 publikasjoner årlig. Fra 2019 har ikke museet dette utvidede ansvaret lenger, og vil utgi 1-2 publikasjoner i året. Publikasjonsserien som ble etablert i 2014, videreføres i årene fremover. Den strekker seg fra vitenskapelige til populærvitenskapelige publikasjoner, og er inndelt på følgende måte: 

«Kulturhistoriske refleksjoner – ny viten» er tiltenkt manus med høy faglig kvalitet og utvidet bruk av kildehenvisninger. Dette formatet vil gjelde for vitenskapelige publikasjoner som vanligvis tar opp ett tema som tilføres ny kunnskap gjennom forskning på faglig høyt nivå.

«Kulturhistoriske refleksjoner – variert viten» kan inneholde flere artikler av forskjellige forfattere, og dette formatet kan inneholde både vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

«Kulturhistoriske refleksjoner – levd og lært» er så tiltenkt manus som er basert på minner, erfaringer eller personlige refleksjoner om forskjellige aspekter av samfunnet, uten kildehenvisninger.

Les mer om publikasjonsserien her…

Publikasjonene presenteres fortløpende på hjemmesiden etter hvert som de gis ut. Det er også ofte egne arrangementer i forbindelse med at en ny publikasjon lanseres. Mer informasjon om boklanseringer og arrangementer knyttet til publikasjonene, kan du finne her.

Oversikt utgivelser fra Vest-Agder-museet