Oversikt utgivelser fra Vest-Agder-museet

Illustrasjonsfoto Publikasjoner.
Illustrasjonsfoto Publikasjoner. Vest-Agder-museet. Foto Thorunn Lunde.

Her er en oversikt over publikasjoner og bøker fra Vest-Agder-museet. Bøkene fås kjøpt i museets nettbutikk eller i museumsbutikkene.

Bøker om krigshistorie, nålebinding, Nicolai Wergeland og plastbåtens historie er noen av museets utgivelser som nå ligger ute i vår nettbutikk.

Her finner du vår nettbutikk og et utvalg av museets utgivelser.

 

Oversikt utgivelser fra Vest-Agder-museet:

Et brikkevevd folkevandringsdyr fra Snartemo

Heftet med analysen, oppskriften og prøvemønstre til funnet fra Snartemo graven er oversatt til Norsk, Engelsk og Finsk og kan kjøpes hos Tingvatn fornminnepark og i vår nettbutikk.

Maikki Karisto og Randi Stoltz har forsket på det brikkevevde båndet som ble funnet i Snartemo II graven. I samarbeid med Vest-Agder-museet lansere de et oppskriftshefte om dette spennende funnet og teknikken som ble brukt for å brikkeveve dyret i båndet fra Snartemo II graven.

Kjøp Et brikkevevd folkevandringsdyr fra Snartemo i nettbutikken.

Over og gjennom – broer og tuneller på Setesdalsbanen

I 2022 ble boken «Over og gjennom – broer og tuneller på Setesdalsbanen» utgitt. Boken er en teknisk og historisk oversikt som beskriver Setesdalsbanens broer og tunneler. Den er rikt illustrert med tegninger og fotografier.

Boken er skrevet av John Robert Sørensen, som i tillegg til å ha en lang yrkeskarriere i NSB, har flere ti-år bak seg som frivillig i Setesdalsbanens Venner.

Kjøp den online her.

Henrik Arnold Thaulow – en verdensmann i Christiansand. Et festskrift om hans liv, tid og etterkommere.

Boken er delt inn i tre hovedtemaer: Første del er en biografi om Thaulow – og presenterer han både som yrkes- og privatperson. Andre del tar for seg ulike sider ved samfunnet på Thaulows tid, i all hovedsak på Agder og i Kristiansand. Den siste og tredje delen handler om noen av Thaulows etterkommere. Eksempelvis er barnebarnet Heinrich Arnold Thaulow som ble en av bademedisinens fremste talspersoner i Norge på 1800-tallet, søsknene Henrik Wergeland og Camilla Collett som også var Thaulows barnebarn og oldebarnet maleren Frits Thaulow som oppnådde internasjonal anerkjennelse.

Redaktører har vært: Bjarne Markussen, Helge Quidding, Dag Olaf Torjesen og Roger Tronstad.

Boken er innbundet, illustrert og sideantallet er 265. Boken selges også i museumsbutikkene til Vest-Agder-museets avdelinger.

Kjøp den online her.

Det snakker vi ikke om – Familiehemmeligheter etter krigen (Keep it quiet! Family secrets in the aftermath of WWII)

Mellom 1940 og 1945 var det i perioder stasjonert rundt 500 000 tyske soldater i det okkuperte Norge – et land med en befolkning på knappe tre millioner mennesker. Kanskje mer enn noen annen periode i norsk historie har disse fem årene satt dype spor i menneskene som opplevde dem, men også i generasjonene som fulgte.

Åtti år senere er det fremdeles mange som strever med langtidsvirkningene av det som skjedde under krigen. I denne boken deler 21 mennesker sine fortellinger om det å bære på en arv – kjent eller ukjent – fra andre verdenskrig.

Publikasjonen inneholder tekster på norsk og engelsk og følger vandreutstillingen «Det snakker vi ikke om!», basert på Vest-Agder-museets dokumentasjonsprosjekt med samme navn.

Kjøp den online her.

Plastic II – historier om plastbåten (2019)

Boken Plastic II – historier om plastbåten er Vest-Agder-museets andre bokutgivelse om temaet og en oppfølger til Plastic som kom i 2011. Årets utgave er rikt illustrert og presenterer flere av plastbåtprodusentene fra Agder; Ancas, Kristiansand Båtindustri, Hannevika Båtbyggeri, Chr. Christiansen Livbeltefabrikk i Risør og Joda Båtbyggeri. Videre inneholder boken et portrettintervju av Eivind Amble, en av landets mest kjente og anerkjente båtkonstruktører.

Plastic II har også en grundig gjennomgang av dokumentasjonsprosjektet En klassiker gjenoppstår, som Vest-Agder-museet gjennomførte i perioden 2015-2017. Prosjektet gikk ut på å lage en ny Skibsplast Sportsmann 11’ junior fra de de originale formene. Artikkelen skildrer dette arbeidet i detalj. Videre tar vi i denne publikasjonen også en titt på Plastbåtens skyggesider. I denne artikkelen velger vi å se på noen av skyggesidene, nemlig helse- og miljøaspekter knyttet til produksjon og avhending av utrangerte plastbåter.

Kjøp den online her. Se også Plastic – historier om plastbåten (2011).

Batterie Vara 1941-1945 – Kanonene på Møvik

«Batterie Vara» var i 1941 det største tyske kystbatteriet under bygging i Norge. Sammen med et liknende forsvarsverk i Danmark skulle kanonene sperre Skagerrak. Prosjektet startet opp på Møvik utenfor Kristiansand med et stort antall soldater og arbeidere. Seinere ble det også satt inn sovjetiske krigsfanger. Ved årsskiftet 1942-43 stod tre enorme Kruppkanoner kampklare. Hver kanon veide 337 tonn og hadde en rekkevidde på 55 kilometer. I denne boka dokumenteres historien om «Batterie Vara», fra Hitlers ordre om bygging i 1940 til den tyske kapitulasjonen i 1945.

Boka byr på nye opplysninger om forsvarsverket og inneholder et stort antall bilder som ikke tidligere er publisert.

Kjøp den online her.

Når fortida blir framtida – Arbeiderbevegelsen i de tekniske og industrielle kulturminnene

Tradisjonell norsk industri som treforeldling, tekstilindustri, fiskeforedling og gruvedrift har spilt en avgjørende rolle i framveksten av det moderne Norge. De siste førti åra har store deler av denne industrien blitt avvikla. Derfor har Riksantikvaren siden 1990-tallet jobbet med å bevare et utvalg av tekniske og industrielle kulturminner. Arbeiderbevegelsens og fagforeningenes historie er en sentral del av Norges historie. I denne boka er arbeiderhistorien i tekst og bilder knyttet til de femten tekniske industrianleggene på Riksantikvarens bevaringsliste.

Boka er utgitt av Industrianleggenes Fellesråd. Forfatter: Tom Nilsen.

Frimodighet med etterspill – Nicolai Wergeland i meningskamp og rettsstrid av førstearkivar Roger Tronstad.

Etter at Nicolai Wergeland i slutten av 1814 hadde kommet med ytringer som provoserte, måtte han stille i retten i Kristiansand året etter. Motparten, juristen Wincents Lassen Sebbelow, trakk blant annet fram lovbestemmelser om dødsstraff når man ytret seg slik som Wergeland.

Boken omhandler den litterære feiden som Wergeland var involvert i, og drøfter ytrings- og trykkefriheten i rettslig perspektiv i årene rundt 1814. Ytringsfriheten diskuteres kanskje mer i dag enn noen gang tidligere, og i lys av dette er boken svært dagsaktuell.

Seilas for frihet, Søren Brandsnes, Ivar Myklebust, Ingvald M. Stamnes (red. 1985)

Vest-Agder-museet utgir som faksimile «Seilas for frihet», første gang utgitt i 1985. Boka formidler viktige historier fra andre verdenskrig – fortalt med krigsseilernes ord.

Boka ble i sin tid initiert av Agder krigsseilerforening, og ønsket var å innhente de personlige historiene til sjøfolk fra Agder som seilte under andre verdenskrig før det var for sent.

Vest-Agder-museet vil med denne utgivelsen sikre at historiene til krigsseilerne skal fortelles videre til nye generasjoner, slik som bokas redaksjonsmedlemmer –  Søren Brandsnes, Ingvald M. Stamnes og Ivar Myklebust –  i sin tid kontinuerlig jobbet for.

Nøytralitetsvakt. En registrering av minnesteiner og inskripsjoner av Normann Liene

Registreringen dekker områdene Vennesla, Songdalen, Søgne, Vågsbygda, Odderøya, Flekkerøya, Randesund og Høvåg. Boken inneholder kart og beskrivelse av hvordan man kan finne disse.

Boka er rikt illustrert med kart og foto av minnesteinene og inskripsjonene, sammen med beskrivelser av hvordan man som turgåer enklest kan finne fram til de aktuelle stedene. Historier og annen informasjon om minnesmerkene finner man også.

Med en nål. Bli kjent med nålebinding av Mervi Pasanen

Katja Kålheim har oversatt boken og tilrettelagt den for det norske markedet. Katja Kålheim deltok vinteren 2017 i NRK serien Anno, der hun blant annet lærte bort nålebinding til de andre deltakerne.

Boken henvender seg særlig til deg som ikke kjenner til nålebinding fra før av og som har lyst til å lære denne gamle tekstilteknikken. Boken egner seg dermed særlig for nybegynnere, men også du som har vært borte i nålebinding tidligere, vil kunne få inspirasjon og lære nyttige tips.

Bok og ballast. Kristiansand Katedralskoles historiske boksamling. Forfatter: Atle H. Evje

Boka «Bok og ballast. Kristiansand Katedralskoles historiske boksamling» er skrevet av lektor Atle Hegland Evje; mannen som kjenner boksamlingen best og som alltid har hatt en særskilt interesse for enkelte verk og samlingen som helhet. Han har selv besøkt skolen som elev og deretter vært ansatt på katedralskolen siden 1978. Atle H. Evje presiserer i innledningen at hans fokus var mer rettet mot global- enn lokalhistorie, samtidig som den gir et godt innblikk i hva som ble lært i regionen.

«… at maatte erholde en liden Hjelp.» Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920.

Redaktør: Kathrin Pabst.

 • Innledning ved Kathrin Pabst
 • Fattigvesenet i Kristiansand på 1700- og 1800-tallet ved Roger Tronstad
 • Hun «nyder fattigundestøttelse» En undersøkelse av de fattige i Kristiansand i 1865 av Tonje Tjøtta
 • På bunnen av 1800-tallets samfunnsstige De fattige sinnssyke av Anne Mette Seines
 • «Smaafolkets ven» – Ludvig Adolf Lømsland av Reidar Mosland
 • Fattiganstalt eller aldershjem? Sosialpolitisk debatt om institusjoner for eldre i Mandalsområdet 1900-1920 av Thomas Olsen
 • Rokken av Judith Seland Nilsen

Managing Archaeological Heritage. Public archaeology in Europe

 • Knight and B. Vyner: Engaging Communities in Heritage Research: Regional research frameworks as mechanism for stimulating research and enhancing public understanding
 • Oniszczuk: Whom do we dig for or are we ready for a dialogue with heritage communities?
 • R.Karl: Every sherd is sacred: compulsive Hoarding in Archaeology
 • F. Willumsen: Learning by doing. How to get people closer to archaeology
 • S.Hauge: Being a Child in the Stone Age. Local Archaeological Finds seen through the Eyes of Children
 • Nielsen: Learning by playing – live role play as teaching method
 • Z.Kuban: Çocuklarin Limyrasi – The Children`s Limyra: A Project with local children on an archaeological site in Turkey
 • Turker: Examples of Archaeological Sites from Central Cappadocia (Turkey) in the context of Destruction of Cultural Heritage
 • Miheli and I. Jankovi: Public, the Grand Inquisitor. Also a friend. Case study. Croatia
 • N.Semiz: A case study: Proposals for the Preservation of the Golden Horn Seawalls
 • M.Modarress: Disseminating the Archaeological Knowledge – Increasing Awareness of Cultural Heritage.
 • Botica, M.Martins, M.do Carmo Riberio and F. Magalhães: 3D representation of the urban evolution of Braga using the CityEngine tool
 • G.Branco and L. Rocha: Managing of Archaeological Heritage in minimization and protection interventions

Bak fasaden. En gjenstand – flere historier

Innhold:

 • Kathrin Pabst: Bak fasaden – museets og gjenstandenes
 • Tonje Tjøtta: Badstuebading – bad, botemiddel eller myte?
 • Hege Alice Granøe Johansen: Mer enn en ølbolle – alkohol til glede og besvær
 • Jan Henrik Munksgaard: Unionsmerket, et symbol som har merket det norske folk
 • Thor Gunnar Hansen: Adolph Tidemands «Haugianere» (1865). 150 år med kristendom, sykdom, rikdom, jødedom og «kjøpsdom» bak fasaden
 • Endre Wrånes: Hvem bygget de tyske kanonstillingene på Sørlandskysten?
 • Jan Egil Hansen: En båt på land
 • Arild Johannessen: Fra bygdeoriginal til stilikon

Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 av Endre Wrånes

Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 gir en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygde festningsanlegg langs Sørlandskysten og hvordan landsdelen skulle forsvares i tilfelle en invasjon. Boka er basert på opplysninger hentet fra tyske krigsdagbøker og dokumenter i amerikanske, tyske og norske arkiver.

Skipsforlis og –havarier gjennom 500 år i Søgne skjærgård. Forfatter Jan G. Langfeldt

Forfatter Jan G. Langfeldt har i flere år samlet beskrivelser av 60 forlis og 34 havarier i Søgne skjærgård som de siste 500 årene har engasjert loser og andre – også offentlige personer – i redningsaksjoner, sjøforklaringer og auksjoner. Få regioner har dokumentert disse ulykkene som var så vanlige ved kysten, så detaljert, og hvordan de engasjerte loser og andre i lokalsamfunnet. Langfeldts bok fremstår derved som unik og som svært relevant for alle som er opptatt av skipsfart og skipsforlis i Norge.

Museet til Odderøya. Festskrift til Jan Henrik Munksgaard

Innhold:

 • Eiliv Ulltveit-Moe: Jan Henrik Munksgaard
 • Nils Georg Brekke: På tokt langs vestkysten
 • Berit Eide Johnsen: Fra museets skattkammer. Noen klenodier fra napoleonskrigen og deres bakgrunn
 • Frans-Arne Stylegar og Niels Bonde: Kvadraturens eldste bevarte trehus. Om to hus fra 1600-årene i Bygada
 • Jan Henrik Munksgaard: Kristi Oppstandelsesbanner og Dannebrog
 • Jan Henrik Munksgaard: Om eldre håndverkere i Kristiansand
 • Per Arvid Åsen: Ballastplanter på Odderøya
 • Endre Wrånes: Odderøya 1940-1945
 • Inger Johanne og Knut Mæsel: En rusletur på Odderøya
 • John Olsen: Faglig og synlig på Odderøya
 • Publikasjoner – Jan Henrik Munksgaard 1971-2012

Utsalgspris: 299,-

Flagget – et nasjonalt symbol blir til – Forfatter Jan Henrik Munksgaard.

Boken tar for seg flaggutviklingen i Norge, inkludert norske kongers merker, vikingenes skipsfløyer og middelalderens religiøse og verdslige bannere. Den største delen vil behandle tidsperioden 1814-1821, fra vi fikk vårt første nasjonale flagg som fri nasjon til dagens trikolor vant avstemningen i mai 1821.

Plastic – historier om plastbåten (2011)

 • Liv Ramskjær: «Fri for vedlikehold» Nye plastmaterialer revolusjonerer båtproduksjonen
 • Kathrin Pabst: Herbert Waarum, plastbåtens far
 • Per Grimsgaard: Selco og Fjord Plast – to eksporteventyr
 • Thorunn Lunde: Plasten i Høllen
 • Ingrid Juel Moe Kricamara Jalokijo
 • Thor Gunnar Hansen: Fjord Dipolomat og «Polly Ester». Tidlige plastbåter fra Mandal
 • Inge Eikeland: Troll-bilens far og Lista Plast
 • Arild Johannesen: En gigant som havarerte

Alkohol – gleder og sorger

Innhold:

 • Thorunn Lunde: Den drikkfeldige rallar?
 • Kirsten Bertheau Nøkleby: Fra selskapsvin til folkevin. Enringer i omgangsformer og forbruk av alkohol
 • Thor Gunnar Hansen: Hvem vil gå inn i evigheten som brennevinshandler? Samlagsavstemningen i Mandal 1899
 • Eiliv Ulltveit-Moe: Hjemmelaget fruktvin som del av nasjonsbyggingen
 • Tale Christiansen: Vørterøl – «sunnhetens øl»

Kvinner – historier om Agderkvinner

Innhold:

 • Svein Vik Såghus: Fern Sunde, krigsseiler
 • Agnete Kjellin: Mandalskvinners ønske om politisk innflytelse
 • Agnete Kjellin: Markante kvinner fra Mandalsregionen
 • Jan Henrik Munksgaard: Mine kvinner
 • Arild Johannessen: Flekkefjords «La Grande Dame»
 • Kathrin Pabst: Titti Omdal: High Society og hardt arbeid

Wergelandfamilien og Kristiansand

Innhold:

 • Roger Tronstad: Henrik Wergelands tilknytning til Kristiansand
 • Kirsten Bertheau Nøklebye: Brytninger mellom to miljøer – et tidsbilder fra Nicolai og Alethe Wergelands liv
 • Kathrin Pabst: Vel kjenner jeg ikke Din Forlovede men Navnet har en god Klang. Familie Wergelands kontakt med Holms og Arenfeldts på Gimle
 • Roger Tronstad: Dronningens gate 21 i årene 1818 – 1892
 • Gunhild H. Aaby: «Afsløringen» i 1908. Da Henrik Wergeland kom hjem til Kristiansand

Fullstendig publikasjonsliste samt utsalgspris finner du her Publikasjoner utgitt av Vest-Agder-museet og utsalgspriser pr. januar 2019.