«Kulturhistoriske refleksjoner» – ny tredelt publikasjonsserie ved Vest-Agder-museet

Illustrasjonsfoto Publikasjoner Vest-Agder-museet. Foto Thorunn Lunde

Siden 2014 har Vest-Agder-museet hatt et utvidet ansvar for publikasjoner som er relevante for regionens kulturhistorie. Vest-Agder fylkeskommune har overført sitt tidligere engasjement til museet, som nå står som utgiver for flere publikasjoner enn egen årbok. Denne publikasjonsserien består av tre publikasjonsformater som strekker seg fra vitenskapelige til populærvitenskapelige publikasjoner. Les mer:

«Kulturhistoriske refleksjoner – ny viten» er tiltenkt manus med høy faglig kvalitet og utvidet bruk av kildehenvisninger. Dette formatet vil gjelde for vitenskapelige publikasjoner som vanligvis tar opp ett tema som tilføres ny kunnskap gjennom forskning på faglig høyt nivå.

«Kulturhistoriske refleksjoner – variert viten» kan inneholde flere artikler av forskjellige forfattere, og dette formatet kan inneholde både vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.

«Kulturhistoriske refleksjoner – levd og lært» er så tiltenkt manus som er basert på minner, erfaringer eller personlige refleksjoner om forskjellige aspekter av samfunnet, uten kildehenvisninger.

Innholdets faglige kvalitet avgjør hvilken kategori et manus vil bli tilordnet. En redaksjonskomité bestående av minst tre konservatorer vurderer og prioriterer tilsendte manus ut fra flere kriterier som blant annet faglig kvalitet, relevans for regionens kulturhistorie eller aktualitet. I alle tilfeller vil vi legge vekt på formidlingsvennlighet, det vil si et godt og lettlest språk og utvidet bruk av bilder og illustrasjoner.

Ta gjerne kontakt dersom du jobber med et manus eller en artikkel som kan være av relevans for historiske eller aktuelle aspekter av regionens kulturhistorie, eller om du har spørsmål om publikasjonsserien for øvrig.

Den første boka i serien handler om tyske forsvarsverk på Agder og er skrevet av militærhistoriker Endre Wrånes. Utgivelsen er et resultat av et samarbeid mellom Vest-Agder-museet og Stiftelsen Arkivet.

Kontaktperson: Kathrin Pabst, k.pabst@vestagdermuseet.no. Tel. 932 46 157.

Vennligst vent, men vi laster produkter...