Foredrag i Odderøya museumshavn: Plastbåten og Agder 1954-1970

Historier i et museum logo

25. august holder Vest-Agder-museet og Odderøya museumshavn konservator Jan Egil Hansen foredrag om plastbåtindustriens barndom og storhetstid i Agder.

Torsdag 25. august 2022 kl.19 holder Jan Egil foredrag om plastbåtindustriens barndom og storhetstid i Agder.

Jan Egil har mastergrad i historie fra Universitetet i Agder. Han er ansatt som konservator ved Vest-Agder-museet med særlig fokus på norsk plastbåthistorie. Her samler han inn dokumentasjon, skriver artikler, men også restaurerer og istandsetter museets plastbåter.

Pris: 50 kr.
Kjøp billetter i døren.
Dørene åpner kl.18.30.
Salg av kaffe, vafler og is.

HISTORIER I ET MUSEUM

I denne foredragsserien ønsker vi å invitere til spennende foredrag knyttet til Kristiansand og Sørlandet.

Se også: