Foredrag om bærekraftig arkitektur og nytt museumsbygg på Odderøya – Fulltegnet

24. november kl 00:00-21:00 | Odderøya museumshavn
Odderøya foredrag: Helen & Hard Historier i et museum

Odderøya museumshavn inviterer til foredrag om bærekraftig arkitektur der det nye museumsbygget til Vest-Agder-museet på Odderøya blir brukt som eksempel.

I 2017 vant Helen & Hard konkurransen om å tegne nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet på Odderøya. Mens vi arbeider med å fullfinansiere prosjektet ønsker vi å gi smakebiter på bygget i seg selv og det innholdet publikum etter hvert vil møte.

Torsdag 24. november kl. 19 inviterer Vest-Agder-museet i Odderøya museumshavn til foredrag hvor arkitekt Mariana Calvete fra Helen & Hard vil presentere tankene bak bygget – men også setter bygget inn i en større sammenheng knyttet til Helen & Hards arbeid med arkitektur, byutvikling og bærekraft.

Sted: Odderøya museumshavn, Nodeviga, Kristiansand.

Arrangementet er fulltegnet.

Foredraget er gratis.

Arkitekt Mariana Calvete, Helen & Hard
Foredragsholder:  Arkitekt Mariana Calvete, Helen & Hard.

Helen & Hard skriver på sine nettsider: «Vår tid ber om skapelse av nye rom tegnet med poetisk og systemisk visjon. Dette krever kunnskap om natur og teknologi, i tillegg til materiell og sosial bevissthet.»

Hvordan påvirker dette fremtidens arkitektur, forhold til bærekraft, klima og miljø – men også hvordan mennesker i fremtiden vil samhandle.

— HISTORIER I ET MUSEUM —

I denne foredragsserien ønsker vi å invitere til spennende foredrag knyttet til Kristiansand og Sørlandet. Se oversikt over alle arrangementer i Odderøya museumshavn.

Les mer om det nye museumsbygget på Odderøya:

Vest-Agder-museet: Nytt museumsbygg på Odderøya i Kristiansand