Nytt museumsbygg på Odderøya – Arkitektkonkurransens vinner: Helen & Hard

Arkitektfirma Helen & Hard: Nytt museumsbygg Odderøya, Kristiansand.

Vest-Agder-museet har sammen med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune avholdt arkitektkonkurranse for nytt kulturhistorisk museum på Odderøya. Nå er det kåret en vinner!

Arkitektkonkurransens vinner er:
Helen & Hard AS

Juryen skriver i sin vurdering at konkurransen har vært vellykket og lærerik. Fem svært forskjellige konkurranseutkast på en krevende tomt har bidratt til å belyse hvor og hvordan et nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet på Odderøya i Kristiansand best kan plasseres og utformes. Juryen har enstemmig gått inn for «Navet» (prosjektnavn) av arkitektfirmaet Helen & Hard AS som vinner av konkurransen. Punktene juryen ønsker å fremheve med “Navet” som har vært avgjørende for at dette er konkurransens beste utgangspunkt for den videre prosessen er:

  • Det er et spesielt godt landskapstilpasset prosjektet. Det innretter seg på tomten på en spesielt god måte som ikke konkurrerer med den eksisterende situasjonen, men som fremhever og tydeliggjør dem.
  • Prosjektet har konkurransens beste plassering av museets hovedinngang som på en likeverdig måte henvender seg til både Nodeviga og Odderøyveien.
  • Prosjektet aktiviserer havneplassen og knytter seg til det eksisterende aktivitetsbygget på en overbevisende måte.
  • Prosjektet har en velfungerende museumsplan og logistikk for den vakre båthallen som museets hovedrom og omdreiningspunkt.
  • Prosjektet har i tillegg et robust konsept som kan tåle endringer frem mot en realisering.

Dette har vært en spennende prosess sier John Olsen, direktør i Vest-Agder-museet. Gjennom de fem forslagene har vi fått en bedre forståelse for hvordan vi kan løse utfordringene med ett felles inngangsparti for publikum som både kommer langs Nodeviga fra byen og fra området ved p-huset, Kilden og Kunstsiloen. Vi har også fått en større bevissthet på hvordan bygget bør plasseres i forhold til Lasaretthøyden og Kommandantboligen.

Det valgte bygget vil gi museet de mulighetene vi i dag savner i forhold til å kunne vise utstillinger, både med utgangspunkt i egne samlinger og vandreutstillinger fra andre museer. Fleksible klasserom og verksteder gjør det mulig å styrke arbeidet overfor skolene. Vi håper også dette bygget kan bli et nytt møtepunkt for kulturhistoriske personer fra ulike miljøer. Til sist må det fremheves hvordan bygget binder sammen museumshavna og båtutstillingen på vann med båthallene inne i bygget. Med dette bygget vil vi endelig kunne formidle Kristiansands historie – som ikke minst er knyttet til havet og til sin sjømilitære strategiske plassering – på en god måte, sier direktør John Olsen.

Les mer om museumsbygget.

Bildene under vises en detaljert beskrivelse av bygget. For større format, klikk på bildet.