En halv million kroner til Sjølingstad Uldvarefabrik

Hovedbygningen fra 1912

Sjølingstad Uldvarefabrik har i år vært et av industrianleggene som har mottatt midler til istandsettingsprosjekt fra Riksantikvaren.

Sjølingstad Uldvarefabrik står på listen til Riksantikvaren over tekniske og industrielle kulturminner og kulturmiljø sammen med 13 andre anlegg. Hvert år kan anleggene søke om støtte til forvaltning, drift og vedlikehold, samt til prosjekter. Sjølingstad har i mottatt søkt midler til bevaringsprosjekt på teglsteinsbygget fra 1912, i tillegg til ordinære driftsmidler. Med dette vil vinduer og vegg bli istandsatt.

Vedlikeholdet og reparasjonene utføres av bygningshåndverker ansatt på huset, samt eksterne håndverkere. Arbeidet er godt i gang, og det første av de syv vinduene er snart på plass. Hvis alt går etter planen, vil istandsettingen være ferdig i slutten av året.

Utskifting av ståldragere
Utskifting av ståldragere